Seinäjoen yliopistokeskus järjestää kaikkien yliopistojen jatko-opiskelijoille avoimen kurssin Tutkimusprosessien hallinta tohtoriopinnoissa (4 op) tulevana syksynä Seinäjoella. Kurssin tulee pitämään HT, yliopistonlehtori Timo Keski-Petäjä (Tampereen yliopisto).

Sisältö:
– Tohtoriopintojen keskeiset haasteet: ryhmäprosessi työskentelyn etenemisen pohjaksi.
– Tutkimisen prosessi ja kvalitatiivisen demonstraation avaus
– Teorian ja käsitteiden rooli ja tunnistaminen
– Analyysin ja teorian vuoropuhelu: kvalitatiivisen demonstraation purku
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja essee.

Opetusmuodot:
Kurssin aluksi ryhmäprosessoinnissa jaetaan ja tunnistetaan osallistujien kokemuksia ja haasteita, joita tohtoriopinnot tuovat mukanaan. Tämän jälkeen pidettävät reflektiiviset luennot etenevät mahdollisimman pitkälle opiskelijoiden toiveiden pohjalta. Kurssiin kuuluva pienimuotoinen kvalitatiivinen demonstraatio konkretisoi analyysin ja teorian vuoropuhelua.

Osviittaa aiemmin toteutuneista kursseista ja niiden sisällöistä saat täältä. (Huom! Syksyllä alkava kurssi räätälöidään Seinäjoelle)

Mukaan otetaan 24 opiskelijaa. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu Mirja Björkille mirja.bjork (a) tuni.fi tai Matti Mäelle matti.maki (a) epky.fi.