Tutkimusyhteistyö Suomessa ja kansainvälisesti

Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimusryhmät rakentavat yhteistyöverkostoja paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Suurin osa yhteistyössä mukanaolevista yrityksistä ja palveluorganisaatioista sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla tai Länsi-Suomen alueella.

Merkittävä osa yhteistyökumppaneista sijaitsee eri puolilla Suomea aina pääkaupunkiseudulta Lappiin saakka. Tavoitteena on rakentaa valtakunnallisia edelläkävijähankkeita sekä olla mukana vaativassa tutkimus- ja kehittämistyössä.

Tutkimus- ja kehittämistyö on yhä kansainvälisempää. Vuoden 2001 jälkeen kansainvälisten yhteistyökumppaneiden määrä on kasvanut huomattavasti. Pääosa kumppaneista sijaitsee Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Kansainvälisessä yhteistyössä korostetaan vuorovaikutteisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Yhteistyön rahoittajia ovat mm. Euroopan Unioni (Horisontti-ohjelma, Interreg-ohjelmat jne.), Euroopan Hiili- ja Teräsunioni sekä kansainväliset yhteistyökumppanit.

Seinäjoen yliopistokeskuksen tavoitteena on laajentaa kansainvälistä yhteistyötä merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Erityisesti panostetaan osaamisen vahvuusalueita tukevien hankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun.

Kansainvälisyyden edistäminen

Yliopistokeskus tukee kansainvälisen yhteistyön valmistelua ja laajentamista kehittämismäärärahalla, joka on yliopistokeskuksen yksiköiden sekä niiden työntekijöiden haettavissa.