Seinäjoen kaupunkilaboratorio ja SeAMK ovat saaneet kolmivuotisen EU Interreg -rahoituksen Botnia-Atlantica -ohjelmasta vuosille 2018–2020. Hankkeen nimi on ”Kiertotalous – Uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle”.

 

Mikä ihmeen kiertotalous?

 

Kiertotalous tarkoittaa teollista järjestelmää, jossa perinteinen lineaarinen talousmalli korvataan syklisellä mallilla. Yrityksille tämä merkitsee siirtymistä käytäntöihin, jotka perustuvat tuotteiden korjaamiseen, kunnostamiseen, uudelleenkäyttöön sekä komponenttien tai materiaalien kierrättämiselle. Asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät, kun käytössä kuluvat tuotteet korvautuvat kestävämmillä tuotteilla tai palveluilla.

 

Seuraavien kymmenen vuoden kuluessa rakentamisvolyymin odotetaan kasvavan globaalitasolla 70%. Se on paljon yhä niukkenevien raaka-ainevarojen maailmassa. Uudisrakentamisen lisäksi myös olemassa olevan rakennuskannan korjaamisella on kiire. Rakennusteollisuus tarvitsee välttämättä uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja kyetäkseen vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

 

Uusia verkostoja pk-yrityksille

 

Puun lisääntyvä käyttö rakentamisessa hyödyttää nimenomaan Botnia-Atlantica -aluetta, jonka taloudessa metsäsektorin osuus on merkittävä. Rajat ylittävä Suomi-Ruotsi -yhteistyö mahdollistaa riittävän suuren alustan ja laajat verkostot pk-yrityksille kiertotalouden edellyttämien uusien käytäntöjen ja liiketoimintamallien innovoinnille sekä tuotteiden ja palveluiden kansainväliselle markkinoinnille.

 

Hankkeen tavoitteena on parantaa seudullisten pk-yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla edistämällä uusien verkostojen ja yritysekosysteemien syntymistä. Samalla tuetaan menestyksellisiksi todettujen kiertotalousmallien ja -teknologioiden käyttöönottoa. Projektissa tehtävä yhteistyö vahvistaa yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä sekä edistää uusien teknologioiden siirtoa Botnia-Atlantica -alueen pk-yrityksille.

 

Hankekonsortiota johtaa ammattikorkeakoulu Novia Vaasasta. Ruotsista hankkeeseen osallistuvat Uumajan yliopiston sovelletun fysiikan ja elektroniikan sekä liiketoiminnan ja talouden laitokset.

 

Lisätietoja
Ari Hynynen, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuksen professori, TTY, 040 839 8643, ari.hynynen@tut.fi

Paula Lehtisaari, projektipäällikkö, lehtori, SeAMK, 040 570 1055, paula.lehtisaari@seamk.fi