Yleistä

Luoma-ahon kyläkoulu Alajärvellä on lakkautusuhan alla. Kyläyhteisö, alueen yritykset ja kaupungin edustajat ovat yhdessä pohtineet lakkautuksen vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on uusi monipalvelukeskus. Mitä se tarkoittaisi käytännössä? Millaisia monipalvelukeskuksia on Suomeen rakennettu, miten ne on rahoitettu, miten toiminta on organisoitu jne. Näihin kysymyksiin haettiin vastausta Tikka-hankkeen kehitystehtävänä.

Projektin toteutus

Tikan nimeämä tutkija haastatteli toimeksiantajan edustajia sekä useita henkilöitä, jotka ovat olleet toteuttamassa monipalvelukeskuksia. Lisäksi tutkija tutustui aiheesta tehtyihin tutkimuksiin ja julkaisuihin. Kokoamastaan materiaalista tutkija työsti korkeatasoisen raportin, joka esitettiin toimeksiantajaorganisaatioiden edustajille miniseminaarissa Alajärven kaupungintalossa 30.9.2015.

Esityksen jälkeen kolme Seinäjoen yliopistokeskuksen asiantuntijaa kommentoivat raporttia eri lähestymissuunnasta. Nämä olivat aikaisemmat kokemukset vastaavista hankkeista, kunnan velvollisuudet ja vastuut sekä laajempi historiallinen ulottuvuus. Kommentointien jälkeen aihetta työstettiin kolmessa työryhmässä. Työryhmien tulosten purun jälkeen seminaari päättyi. Seminaarin asiantuntijapuheenvuorot, keskustelut ja työryhmien tulokset dokumentoitiin ja luovutettiin myöhemmin toimeksiantajalle.

Tutkimusraportin löydät tästä: 1T Kyläkoulun tilalle monipalvelukeskus
TIKKA 1