Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa on haettavana projektitutkijan tai tutkimusapulaisen määräaikainen tehtävä ajalle 1.4.2019 – 31.3.2020. Tehtävän suorittamispaikka on Seinäjoella osana Seinäjoen yliopistokeskusta.

Tehtävä sijoittuu Johtamisen ja talouden tiedekunnan Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmään (Sente) ja se liittyy yhteispohjoismaiseen ReGrow-hankkeeseen. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, miksi jotkin alueet kehittyvät selkeästi muita paremmin toisten taas menestyessä huonommin suhteellisen samanlaisista rakenteista huolimatta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten alueiden erilaiset tarpeet olisi mahdollista ottaa nykyistä paremmin huomioon kehittämistoiminnassa.

Lue lisää täältä.