Tampereen yliopiston opetustarjonta lukuvuonna 2020-2021

Tampereen yliopiston avoimen opetustarjonta lukuvuodelle 2020-2021 on nyt julkaistu! Alla olevat opinnot ovat tarjolla Seinäjoella lähiopetuksena tai verkossa. Koulutuksiin on tulossa vielä täydennyksiä tulossa syksyn aikana.

Perusopintoja:
Filosofian perusopinnot 25 op
Hallintotieteiden perusopinnot 25 op
Historian perusopinnot 25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op
Kirjallisuustieteen perusopinnot 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Yhteiskuntatutkimuksen perusopinnot 25 op 

Aineopintoja:
Filosofian aineopintoja 35 op
Historian aineopintoja 35 op
Hoitotieteen aineopintoja 45 op
Kirjallisuustieteen aineopintoja 35 op
Kunta- ja aluejohtamisen aineopintojaksoja 5 -15 op
Psykologian aineopinnot 35 op
Yhteiskuntatutkimuksen aineopintoja 45 op 

Maisteriohjelman opintoja:
Hoitotiede/Johtaminen terveydenhuollossa:
Kehittyminen johtajaksi terveydenhuollossa 10 op
Suunnittelu ja kehittäminen hoitotyön johtamisessa 5 op
Sosiaalityö:
Jalkautuva aikuissosiaalityö 5 op

Muita opintokokonaisuuksia:
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena 60 op
Historia toisena opetettavan aineena 60 op
Kestävän kehityksen opintokokonaisuus 20 op
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus: teoriat ja tutkimus 25 op
Psykologia toisena opetettavana aineena 60 op
Sosiaali- ja terveysalan monitieteiset opinnot 38 op
Sosiaalipsykologian teoriat ja tutkimus 25 op
Sukupuolentutkimuksen teoriat ja tutkimus 25 op
Lapsuus, perhe ja elämänkulku 40 op
Muuttoliike, kulttuurinen moninaisuus ja globaaliset ilmiöt 25 op
Nuoret ja nuorisotyö 20 op
Ruumiillisuus ja sukupuoli 20 op
Työelämän tutkimus 45 op 

Opintojaksoja:
Introduction to API Economy 1 op
Johdatus akateemiseen englantiin 4 op
Järjestelmien tietoturva 5 op
Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin 5 op
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Tietoturvapalvelut 5 op
Teknologia- ja innovaatiojohtaminen 5 op
Tilastollisen tutkimuksen perusteet (Hoitotiede) 3 op
Työhyvinvointi 5 op
Yksilön työhyvinvointi 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan asiantuntijataidon perusteet 5 – 35 op

Tarkemmat tiedot yllä mainituista avoimista opinnoista löytyy osoitteesta:https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimet-korkeakouluopinnot/avoin-yliopisto

Jos jokin jäi koulutuksista mietittämään, niin lisätietoja saa sähköpostitse tai puhelimella: avoin.tau@tuni.fi, p. 040 190 1824