Moniaistinen illallinen 12.6.2018, kuva Katja Marttunen

Taiteilijoiden ja tutkijoiden verkostoitumisseminaari

 Seinäjoen taidehalli 15.11.2018 klo 11-16

Ilmoittautuminen

 

Ruokaketjun tulevaisuusnäkymien tutkiminen taiteen ja tieteen välisen yhteistyön avulla.

 

Ohjelma koostuu kutsutuista puheenvuoroista ja case study -esittelyistä sekä paneelikeskustelusta. Seminaarissa puhujina on mm.

Keynote -puhujat

  • Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä
  • Taidehistorioitsija ja kuvataidekriitikko Maaria Salo

Case-study -esittelyt

  • Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia
  • Kuvataiteilija Kalle Hamm

 

Seinäjoen taidehalli tuottaa Seinäjoelle verkostoitumisseminaarin, johon on kutsuttu tutkijoita ja taiteilijoita esittelemään työtään ja tutkimuksiaan sekä keskustelemaan taiteen ja tieteen yhteistyömahdollisuuksista alueella. Seminaarin aihe on ruokaketjun tulevaisuus, mutta asiantuntijat voivat puhua sen eri osista ja teemoista, kuten ruoan tuottaminen kasvavalle populaatiolle, uudet raaka-aineet, ruoan yhteisöllisyys, kestävä kehitys ja hävikkiruoka, ruokakokemus ja moniaistisuus, suhde ruokaan ja ruoan tuotantoon sekä ruoan kasvattaminen keinotekoisissa tiloissa. Tarkoituksena on tarkastella tutkimusmatkailijan tavoin ruokaketjua, jonka todellistumista olemme.

 

Tavoitteena on käyttää ravintoa yhteisen ympäristösuhteemme perustana, tutkia kulttuuri-identiteettiä, ekologista vastuuta ja kollektiivisia mahdollisuuksia uudistaa ruokaketjua julkisten tapahtumien avulla. Ravitsemalla suhdetta toisiin ja löytämällä tästä suhteesta yhtenäisyyksiä voimme kasvaa yhdessä alueella, jota vallitsee ruokatuotanto ja -teollisuus.

Etelä-Pohjanmaa on profiloitunut ruokamaakunnaksi, ja siellä toimii muun muassa aktiivinen Ruokaprovinssiverkosto. Sen tarkoituksena on vahvistaa myös alueen asukkaiden ruokaidentiteettiä. Seinäjoen kaupungin ylläpitämä taidehalli haluaa tuoda paikallisesti kiinnostavaan teemaan uusia näkökulmia sekä Seinäjoen taidehallin toimintakonseptiin uusia avauksia, joka on muuttamassa uusiin tiloihin ja profiloituu maaseudun laidalla sijaitsevana taidetoimijana. Taidehallin ohjelman punaisena lankana on maaseutu, laajasti ymmärrettynä, eri näkökulmista, paikallisesti ja kansainvälisesti. Ruokaketju on Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla strateginen valinta, joten on luontevaa linkittyä siihen ja ammentaa siitä myös taiteellista sisältöä ja kommentoida siitä nousevia teemoja taiteen keinoin.

 

Seminaari on osa Seinäjoen taidehallin Leader -rahoitteista Mullistaja maaseututaidemalli -hanketta, joka pyrkii etsimään uudenlaisia työtapoja ja -tiloja maaseudulle sijoittuville ammattitaiteilijoille. Eri alojen asiantuntijat tuovat näkökulmia maaseudun rakenteiden hahmottamiseen. Merkittävä painopiste on taiteilijoiden ja maaseudun paikallisyhteisöjen ja yritysten yhteistyötapojen mallintamisessa. Alueellinen ja kansainvälinen verkostoituminen ovat hankkeen pitkäaikaisvaikutuksiin tähtääviä prosesseja.

 

Lisätietoja: Pii Anttila, projektikoordinaattori, pii.anttila@seinajoki.fi

 

Facebook-tapahtuma

Blogi

 

Lähde: Taidehallin tiedote/ Pii Anttila