”Kehittyvän ja hyvinvoivan alueen, kaupungin, kylän tai korttelin tunnuspiirteisiin kuuluu verevä kulttuuritarjonta. Olipa se sitten omaehtoista kulttuurin harrastamista, mahdollisuutta ja tahtoa yhdessä tekemiseen, isoja taidelaitoksia tai ylipäätään mahdollisuus elinpiirissään jotenkin altistua kulttuurille.”

 

Mika Virkkala kirjoittaa taiteen kosketuksesta.