Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelma järjestää kuluvana lukuvuonna maisteriohjelmaan kuuluvan tutkielmaseminaarin ja harjoitteluseminaarin Seinäjoen alueella asuville tutkinto-opiskelijoille. Seminaarien toteutusmallin pedagogisina periaatteina ovat tutkimuksen, alueellisuuden, käytännön, digitaalisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden vankka yhdistäminen. Seminaarien opetuksesta vastaa YTT, yliopistonlehtori Satu Ylinen.

Tutkielmaseminaarissa pilotoidaan ns. oheisohjaajuuden mallia. Toinen oheisohjaajista on tutkimuksellisesti orientoitunut käytännön sosiaalityöntekijä, joka tuo prosessiin alueellista työelämän näkökulmaa. Toinen oheisohjaaja on väitöskirjaansa laativa jatko-opiskelija. Opiskelijat suorittavat kolmen kuukauden harjoittelun sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Harjoittelu päättyy opiskelijoiden organisoimaan yliopiston ja sote-kentän seminaariin, joka tarjoaa foorumin kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimien ja opiskelijoiden verkostoitumiseen ja valmistuvien sosiaalityöntekijöiden rekrytointiin.

 Molemmat seminaarit ovat käynnistyneet täysinä ryhminä. 

Kehittämishanke on saanut Seinäjoen kaupungin rahoitusta, jota myönnetään Tampereen yliopiston, Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kumppanuussopimusta toteuttaville hankkeille.

Ensi lukuvuodeksi Seinäjoelle on suunnitteilla sosiaalityön maisteriohjelma kokonaisuudessaan. Suunnittelutyö on käynnissä, opintojen aikataulutus ja hakuaika varmistuvat lähiaikoina.

Lisätietoja: Ulla Lassila, ulla.lassila@tuni.fi