Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti hakee tutkimusjohtajaa/ vanhempaa tutkijaa viiden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.11.2020–31.10.2025.

 

Tehtävän ala on yrittäjyys ruokajärjestelmän kestävyysmuutoksessa. Tutkimustoiminnan tavoitteena on kytkeä yrittäjyyden tutkimuksen sekä laajemmin liiketaloustieteen ja kestävyystieteen (sustainability science) näkökulmia ruokajärjestelmän muutoksen tutkimukseen. Tavoitteena on tuottaa korkeatasoista tutkimustietoa, joka voisi osaltaan tukea yritysten aktiivista roolia ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hahmottamista ruokaketjun kestävyysmuutoksessa.

 

Tehtävä kuuluu Seinäjoen yliopistokeskuksessa toteutettavaan viiden yliopiston monitieteiseen Epanet –tutkimusverkostoon, jota rahoittavat yliopistojen lisäksi mm. yritykset, kunnat, säätiöt ja erilaiset kehittäjäorganisaatiot.

 

Hakuaika päättyy 21.9.2020. Hakuilmoitus löytyy täältä.

 

Lisätietoja Sami Kurki sami.p.kurki (a) helsinki.fi