Yleistä

Etelä-Pohjanmaalla kuten koko Suomessa nykykuluttajan ongelma on, ettei ruoan tuotannosta ole saatavilla riittävästi tietoa. Ruokaa markkinoidaan tasalaatuisena bulkkituotteena, vaikka kuluttaja ymmärtää, etteivät esimerkiksi kaikki maatilojen eläinten hyvinvointiin liittyvät toimet aina ole samalla tasolla. Tiedon puutteen vuoksi kuluttaja ei kuitenkaan käytännössä voi suosia esimerkiksi sellaisia maatiloja, jotka huolehtivat eläimistään erityisen hyvin, koska nämä tiedot eivät kulje ruokaketjussa kuluttajalle asti. Suomessa noin kolmannes kuluttajista haluaisi käyttää vastuullisuustietoa ostopäätöksensä perusteena (ns. Lohas-kuluttajat).

Tuottajien akuutti ongelma puolestaan on, etteivät he pysty erottumaan markkinoillaan. Heillä ei ole kanavaa, jolla viestiä kuluttajille vaikkapa oman toimintansa vastuullisuudesta. Tämän vuoksi heidän ainoa tapansa kilpailla on yhä halvempi hinta.

Tikka-interventiossa selvitetään millaista tietoa ruoan suoramyyntiä tekevät tuottajat voivat tehokkaimmin hyödyntää tuotteensa lisäarvona. Selvityksestä on hyötyä hankkeen tilaajille sekä yleisesti elintarvikealan yrityksille, jotta ne voivat kehittää toimintaansa kuluttajan haluamaan suuntaan sekä erottautua ulkomaisesta bulkkituotannosta parempikatteiseen tuotantoon.

Projektin toteutus

Tutkija tapasi REKO Seinäjoen yrittäjiä ennen talven myyntitapahtumaa ja esitteli tiedonkeruutarpeen sekä yrittäjien saaman hyödyn. Myyntipäivinä tutkija osallistui REKO-tapahtumaan ja haastatteli yrittäjiä selvittääkseen, millaista tuotantoprosessia koskevaa tietoa yritykset haluaisivat jakaa, sekä millaisia asioita juuri heidän asiakkaansa haluavat tietää. Osa yrittäjistä haastateltiin puhelimitse tapahtuman jälkeen. Samalla kerättiin kyseisten yrittäjien asiakkailta tietoa siitä, mitkä ovat heidän kolme tärkeintä kriteeriään ko. tuotteen valinnassa. Molempia aineistoja käytettiin löytämään ruokatiedon jakamiseen a) kuluttajia kiinnostavat argumentit b) tietoa jota tuottajat voivat toimittaa.

MIkä REKO?

Tutkimusraportin löydät tästä: 4T Ruokatiedon lisääminen
TIKKA 4