Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisenä yliopistona toimivan TTY-säätiön toiminta, henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät 1.1.2019 lukien Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön. Lue lisää: www.tampere3.fi

Tampereen yliopiston koordinoimassa Seinäjoen yliopistokeskuksessa on haettavana projektiasiantuntijan määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2018-31.7.2020. Työpaikkakunta on Seinäjoki.

Projektiasiantuntijan tehtävänä on vastata Kampus-SOTE -hankkeen toteutuksesta Etelä-Pohjanmaan alueella ja osallistua ylimaakunnallisen projektiryhmän työskentelyyn. Tehtävä tarjoaa näköalapaikan yliopistojen toimintaan ja Sote-palveluiden kehittämistyöhön.

Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa sekä yliopistojen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuntemusta. Arvostamme kehittämisaktiivisuutta sekä kokemusta sosiaali- ja terveysalan kehittämistyöstä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antaa 2.-3.5.2018 ja 9.-18.5.2018 tutkimusjohtaja Juha Alarinta p. 050 534 5005, juha.alarinta@uta.fi ja hakumenettelystä henkilöstöasiantuntija Sivi Aalto p. 050 318 6378, sivi.aalto@uta.fi.

Jätä hakemuksesi viimeistään perjantaina 18.5.2018 klo 15.45 Tampereen yliopiston sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo.

Tampereen yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä ja jatkaa hakuaikaa.

————————

Hakuilmoitus Tampereen yliopiston nettisivulla:
https://uta.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=1194

Tampereen yliopiston avoimet työpaikat:
https://www.uta.fi/yliopisto/tampereen-yliopisto-tyonantajana/avoimet-tyopaikat