4. Tuotteistaminen

”Tuotteistaminen kiteyttää palveluista ja/tai tuotteista markkinointi- ja myyntikelpoisen täsmäratkaisun.” (Jari Parantainen). Tuotteistamisen lähtökohtana on vastata kysymykseen: kenen ja minkä ongelman tuote tai palvelu ratkaisee? Kehittäjän on siis syytä tunnistaa kohderyhmä ja kyetä konkretisoimaan tuotteen / palvelun hyödyt. Hyvin tuotteistettu tuote tai palvelu on helppo ostaa, sillä on hyvä nimi, se ratkaisee asiakkaan tarpeen tai ongelman. Tuotteistuksessa tuotteessa tai palvelusta kerrotaan hyödyt ominaisuuksien sijaan. Hyvin tuotteistettu on ymmärrettävä ja se on helppo myydä ja ostaa jo ideatasolla. Tuotteistamisen tavoitteena on myös saada esimerkiksi palvelukokonaisuudesta oikea, käypä hinta.

Lue idean tuotteistamisesta Suomi.fi