5. Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on asiakaskeskeistä uuden toiminnan innovointia tai vanhan toiminnan kehittämistä, jossa ymmärretään, miten asiakas oikeasti kokee palvelun. Palvelumuotoilun toteutus on prosessi, jonka osat ovat määrittely, tutkimus, suunnittelu, tuotanto ja arviointi. Mukana on aina organisaation ihmiset ja asiakkaat. Muodostettaessa palvelun kokonaiskuvaa apuna voidaan käyttää käsitekarttaa ja piirtää palvelupolkuja. Palvelupolun asiakkaan ja palvelun tuottajan välisiä kohtaamisia kutsutaan totuuden hetkiksi. Ne määräävät laadun koetun ja siten todellisen tason. Ota asiakkaat konkreettisesti mukaan työpajoihin kyselylomakkeiden sijaan.

Lisää tietoa aiheesta saat mm. FT, palvelumuotoilun kouluttaja, tutkija Marjo Kamila, marjo.kamila@netikka.fi

Liiketoimintaosaamiseen liittyvää koulutusta voit etsiä mm. Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston ympärivuotisesta tarjoomasta ja Vaasan yliopiston Levón-instituutin täydennyskoulutustarjoomasta.