8. Osaamisen suojaus

Innovaatiot kannattaa aina suojata. Parhaan suojan antaa patentointi. Kannattaa tarkkaan miettiä, miten ja missä vaiheessa innovaatio on syytä suojata. Suojaustapaa on arvioita mahdollisen hyödyn ja kustannusten suhteessa. Samoin on syytä ymmärtää eri osapuolten intressit ja toimintakulttuurien vaikutus. Pettymysten välttämiseksi on syytä tehdä riskikartoitus. Yksi keino tarkistaa tuotteelle tai palvelulle suunnitellun nimen käytettävissäoloa ja aloittaa sen varaaminen on rekisteröidä domain eli internetosoite.

Hyödyllisyysmalli

Mikä patentti on ja muita usein kysyttäjä kysymyksiä 

Patentointi Suomessa

Lue osaamisen suojaamisesta ja hallinnasta Suomi.fi 

Patenteista maailmanlaajuisesti englanniksi