3. Kaupallistamisvaihtoehdot

Kaupallistaminen tarkoittaa niiden toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta, joilla innovaatio tehdään ymmärrettäväksi, näkyväksi ja altistetaan ostettavaksi. Kaupallistamisen onnistumisen edellytyksenä on, että innovaatio tuottaa asiakkaalle ymmärrettävää ja hyödyntämiskelpoista lisäarvoa. Kaupallistaa voi osaamista, tuotteita, palveluita, teknologioita tai vaikka liiketoimintamalleja. Kaupallistamisen toteutustapoja ovat mm. innovaation myynti, lisensiointi tai uuden yrityksen perustaminen. Mikäli idea on patentoitavissa, voi sen uutuusarvoa voi arvioida vertaamalla sitä jo julkistettuihin patentteihin ja patenttihakemuksiin eri tietokannoissa. Lue patentista lisää kohdasta Osaamisen suojaus.

Lue kaupallistamisen esteiden selvittämisestä Suomi.fi 

Lue yritystoiminnan suunnittelupolusta Suomi.fi

Uusyrityskeskus Neuvoa-Antava 

TE-palveluiden aloittavan yrittäjän palvelut