1. Innovaatiomenetelmät

Kaupallistamisprosessin lähtökohtana olevien innovaatioiden lähteet ovat hyvin moninaisia ja niitä voidaan etsiä hyvinkin systemaattisesti. Innovaatio voi olla vähittäin kasvavan kehityksen tulos tai radikaali muutos. Yrityksillä ja kunnilla on sekä omia että yhteisiä tapoja etsiä innovaatioita. Tyypillisesti innovaatioavaruus koostuu tuote- / palvelu-, prosessi-, positiointi- tai paradigmainnovaatioista. Paradigmainnovaatioissa on kyse muutoksesta mentaalisissa malleissa kuinka tuotteet ja palvelut kehystetään.

Lisää tietoa innovaatioiden kehittämisestä saat  mm. innovaatioympäristöjen tutkimusjohtaja Jari Kolehmaiselta, jari.kolehmainen@uta.fi.

Lue essee innovaatiomenetelmistä
Oman osaamisen hyödyntämisen viitekehys -tehtävä