7. Digimarkkinointi

Markkinointi mahdollistaa (organisaation) tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden ja myynnin. Markkinoinnin tulee olla suunnitelmallista toimintaa, jolle on määritelty tavoitteet, mittarit, aikataulut ja seuranta. Yksi osa markkinointisuunnitelmaa on digimarkkinointi. Digimarkkinoinnin perusedellytys on, että yritys on digitaalisesti löydettävissä. Oikeat kanavat valitaan tapauskohtaisesti asiakaskohderyhmien mukaan. Vaihtoehtoja digimarkkinointimixiin ovat mm. verkkosivut, videot eri ympäristöissä, blogit, hakukonemainonta, digitapahtumat kuten luennot, mobiilisovellutukset, Facebook, LinkedIn, Instagram jne. Tyypillisesti verkkosivuilla yritys tuo esiin asiantuntemustaan ja esimerkiksi sosiaalisen median sovelluksissa tarjoaa asiantuntijuutta täydentäviä sisältöjä. Digimarkkinoinnissa on oleellista järkevästi resursoitu kiinnostava sisällöntuotanto ja läsnäolo. Markkinointi vaatii  jatkuvaa perustyötä, jota voidaan täydentää kampanjoilla.

Liiketoimintaosaamiseen liittyvää koulutusta voit etsiä mm. Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston ympärivuotisesta tarjoomasta ja Vaasan yliopiston Levón-instituutin täydennyskoulutustarjoomasta.

Katso Youtube-video 3 tärkeintä asiaa digimarkkinoinnissa