Ideoijan lähipalvelut ja muu tuki

Ideoijan lähipalvelut – Seinäjoen yliopistokeskus

Yliopistokeskuksen ensisijaisena tehtävänä innovaatioiden osalta on neuvoa tutkijoita sekä antaa suosituksia uusien ideoiden ja innovaatioiden kaupallistamismahdollisuuksista. Toimintaa Etelä-Pohjanmaalla koordinoi yliopistokeskuksemme tutkimusjohtaja. Tässä tehtävässä häntä tukevat yliopistokeskuksen johtoryhmä ja korkeakouluyhteisön painoalaryhmät. Tarvittaessa näiden tehtävänä on arvioida ideoiden ja keksintöjen mahdollisuuksia synnyttää kannattavaa liiketoimintaa.

Idea-prosessi

1. IDEA
 

Sinulla tai tiimilläsi on idea, jonka haluatte jalostaa innovaatioksi. Idea voi perustua meneillään olevaan tutkimukseen tai johonkin muuhun toimintaan.

Tutustu kaupallistamisen askeliin

Lataa idealomake

2. KONSULTAATION TARJOAJAN VALINTA
Valitse, haluatko lähteä edistämään asiaa yliopistokeskuksen, emoyliopistosi vai Y-kampuksen kanssa. Mikäli valitsette paikallisen yliopistokeskuksen aloitusväyläksi:
– kuvaa ideasi IDEA-lomakkeelle.
– toimittakaa täytetty lomake tutkimusjohtajalle.
– jos olet professori tai tutkija, varaudu tekemään keksintöilmoitus omalle työnantajallesi.
Lue lisää 
3. IDEAN ESITTELY
– keskustelu tutkimusjohtajan kanssa
– tarvittaessa yliopistokeskuksen tutkimusjohtaja kokoaa innotiimin, jossa on riittävä osaaminen ideasi arvottamiseen.
– innotiimi sopii kanssanne tapaamisen. Tapaamisessa esitellään idea.
– saat kotitehtävät: projektisuunnitelma, Business Model Canvas ja NABC (need, approach, benefits, competition) -analyysit tai käytännön kokeilun, lisäselvitykset, liiketoimintasuunnitelma, resurssit, rahoitus jne.
4. IDEAN ARVIOINTI JA SPARRAUS
 

– kun sovitut toimenpiteet, suunnitelmat ja muut selvitykset on tehty ja toimitettu tiimille sähköpostitse, on aika siirtyä idean varsinaiseen arviointiin ja sparraukseen.
– arviointitapaaminen alkaa innotiimille tekemällänne 5-10 min pitchauksella.
– jatketaan kotitehtävien läpikäymisellä, tiimi kommentoi
– esityksen jälkeen innotiimin jäsenet esittävät tarkentavia kysymyksiä, jotka auttavat ideasi kaupallistamisen onnistumisessa
– arviointitapaamisessa sovitaan jatkotoimista, mm. täydennettyjen kotitehtävien kommentoinnista

Tutustu Impact Canvas® -työkaluun. Y-kampuksen Impact Canvas® -työkalu auttaa kuvaamaan idean vaikuttavuutta ja tutkimustuloksen hyödyntämisen mahdollisuuksia.

 

5. RAHOITUSVAIHE
 

Yliopiston osaajista koottu innotiimi voi auttaa sinua jatkorahoituksen etsimisessä ja / tai voitte olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskuksen innovaatioasiamieheen.

Juha Alarinta

Tutkimusjohtaja

Ota yhteyttä:

Innovointipalvelu

Yksi tärkeä kaupallistamiseen liittyvistä vaiheista on tutkimuksen ja tuotekehityksen murroskohtaan liittyvä rahoitus. Tähän vaiheeseen yliopistokeskus voi auttaa löytämään kansainvälistä, kansallista ja/tai paikallista rahoitusta.

 

Ideoijan muu tuki – Y-kampus

Tamperelaisen Y-kampuksen innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvä asiantuntemus on kaikkien yliopistokeskuksen toimijoiden käytettävissä. Y-kampus on Tampere3-hankkeen yhteinen alusta, joka tarjoaa yrittäjyys- ja innovaatiopalveluita kaikissa Tampere3-korkeakouluissa,

Y-kampus korostaa ideoiden tuomista esiin, tukee yritysideoiden kehittämistä ja yritysten perustamista. Y-kampus rohkaisee ja innostaa ihmisiä löytämään oma polkunsa ja ottamaan siitä vastuun. Y-kampuksen tavoitteena on selvittää idean menestymisen edellytyksiä.

Arvioinnin käynnistämiseksi keksijän kannattaa ottaa yhteyttä Y-kampuksen innovaatioasiantuntijoihin. Innovaatioasiantuntijan kanssa selvität idean tarpeellisuuden ja voit selvittää idean kaupallistamisen edellytykset. Hänen avullaan keksijä voi tehdä nykytila-arvion ja työstää alustavan liiketoimintasuunnitelman. Innovaatioasiamies kuvaa kaupallistamisprosessin, joka täsmentyy markkina-, kilpailu-, teknologia-ja resurssitietojen tarkentuessa. KonsultaatioyhteistyöiInnovaatioasiamiehen kanssa on luottamuksellista ja ennen tarkempien tietojen antoa suositellaan tehtäväksi kevyt salassapitosopimus.

Oma työnantajayliopistosi neuvoo sinua keksintösi paperitöissä ja tarjoaa innovointiin palveluita. Klikkaa logolinkkejä sivulla Tutkimuksesta liiketoimintaan.