Tutkimuksesta liiketoimintaan

 

Elinkeinoelämästä yliopisto-osaamisen avulla tuotteeksi, palveluksi tai yritystoiminnaksi

Edustatko yritystä? Osuvimmin sinut auttaa alkuun tutkimuksen ja innovoinnin tiellä asiantuntijapalvelumme. Voit myös tutustua idean etenemisen sykliin yritystoiminnaksi, myytäväksi tuotteeksi tai palveluksi. Tämä on esitelty kaupallistamisen askeleet -sivulla.

Tule verkostoitumaan, lue lisää erilaisista tilaisuuksista 

 

Yliopistokeskuksessa syntyneestä ideasta

tuotteeksi, palveluksi tai yritystoiminnaksi

Seinäjoen yliopistokeskus on apunasi innovaatioissa.

Ideoijan lähipalvelut
Seinäjoen yliopistokeskus tekee meillä syntyneen tutkimustiedon kaupallistamiseen liittyvää konsultointia, jotta ideoija pääsee eteenpäin idean jalostamisessa, innovoinnissa ja arvioinnissa – aina myytävään palveluun tai tuotteeseen ja yrittäjyyteen saakka. Verkostomme yliopistojen henkilökunnan innovaatioiden kehittämiseen tähtäävä työ alkaa yhteydenotolla ja keskusteluajan varaamisella. Innotiimi kootaan tarvittaessa avuksesi.

Ideoijan etätuki
Epanet-verkostomme minkä tahansa yliopiston ideoija, keksijä, innovoija voi ottaa jo alkuvaiheessa yhteyttä myös Tampereen Y-kampukseen, jonka kanssa teemme yhteistyötä innovaatiopalveluiden osalta. Kunkin Seinäjoella toimivan yliopiston innovaatioasioiden yksityiskohdissa (esim. keksintöilmoitus) sinua palvelee oman yliopistosi ko. asioista vastaava taho. Katso linkit sivun lopusta.

Juha Alarinta

Tutkimusjohtaja

Ota yhteyttä:

Tutkimusryhmien johtajat

Seinäjoen yliopistokeskus

Voit lähestyä myös ketä tahansa tutkimusryhmän johtajaa aloittaaksesi kaupallistamisprosessin. Tutkimusryhmän johtaja edesauttaa ryhmien hankkeiden ja tutkimusten verkottumista.

Kaupallistamispalveluita henkilökunnalleen tarjoavia verkostomme yliopistoja

 

Tutkija tai opiskelija, oma lähiyksikkösi eli Seinäjoen yliopistokeskus auttaa sinut mielellään alkuun tutkimuksen kaupallistamisajattelussa. Oman yliopistosi kaupallistamiskäytenteiden ääreen pääset klikkaamalla sivun alareunan logoista omaa työnantajaasi. Kouluttaja- tai työnantajayliopistosi neuvoo sinua yliopistokohtaisissa käytänteissä ja innovaation käytäntöön viemisessä.

Epanet & kaupallistamisen juridinen toteutus
Työsuhteessa olevien keksijöiden on ideoiden ja innovaatioiden kaupallistamisessa toimittava oman työnantajansa ohjeiden ja käytänteiden mukaisesti. Kun keksijä on valmis jalkauttamaan ideansa käytäntöön, hänen tulee ottaa yhteyttä oman yliopistonsa innovaatiopalveluihin. Tyypillisesti työntekijän on syytä varautua tekemään keksintöilmoitus.

Jos keksijä on opiskelija, konsultointi käydään opettajan kanssa: miten ideaa voi kehittää ja samalla ansaita opintopisteitä.

Yliopistokeskuksessa toimivien yliopistojen innovaatiopalvelujen tai asiassa sinua opastavien tahojen yhteystiedot löytyvät tästä: