Asiantuntijapalvelut elinkeinoelämälle

 

Onko sinun organisaatiollasi haaste tai kehitystarve, johon voisi löytyä ratkaisu yliopistoyhteistyöllä? Tarjoamme asiantuntijapalveluita yrityksille, kunnille, julkisille organisaatioille ja kolmannelle sektorille.

Seinäjoen yliopistokeskus on monialainen tutkimus- ja koulutuskeskus, joka tarjoaa elinkeinoelämän käyttöön syvää osaamista. Seinäjoen yliopistokeskuksella on neljä painoalaa: yrittäjyys ja kasvu, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät, agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut sekä hyvinvointi ja luovuus.

Tutustu painoalojen tarkempiin teemoihin sivulla Tutkimus

 

Professorit ja yliopistojen asiantuntijat vahvistavat alueemme kehitystä

 

Yliopistokeskuksemme ansiosta alueen elinkeinoelämällä on mahdollisuus eteläpohjalaisten professuurien hyödyntämiseen. Suomalaiset yliopistokeskukset ovat maakunnallisia eri yliopistojen tutkimus- ja koulutustarjoomien palvelukeskuksia.

Seinäjoen Yliopistokeskus (UCS) muodostuu viidestä yliopistosta sekä muista yhteystyökorkeakouluista.  Käytännössä nk. Epanet-professuurit tarkoittavat yliopistoa alueellamme – professoreita, tutkimuspäälliköitä ja tutkijoita, joiden työpaikka on fyysisesti Seinäjoella tai ympäröivän maakunnan alueella.

Olemme paketoineet tutkimuksesta ja käytännön kokemuksesta syntyneen osaamisemme palveluiksi, joissa asiantuntijamme auttavat yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita kehittämään toimintojaan. Lähtökohtana on aina asiakkaan tarve ja tarjottu apu on räätälöityä, konkreettista ja tehokasta.

Tarpeesi voi ratkaista lyhyt projekti tutkijaryhmän kanssa, yliopisto-opiskelijan teillä tekemä opinnäytetyö, harjoittelija yliopistosta tai pidempi hanke. Yhteydenottosi johtaa kehityshaasteen ratkaisutavan valintaan.

 

Juha Alarinta

Tutkimusjohtaja

Ota yhteyttä:

Kustannuksiin saa tukea

Tehokas ja taloudellinen tapa hyödyntää yliopistokeskuksen osaamista Business Finlandin Innovaatioseteli. Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Tarvittaessa opastamme setelin hyödyntämisessä ja muun tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Mitä yritys voi ostaa yliopistokeskuksen professoreilta 5000 eurolla?

Tutustu tosielämän eri kokoisiin kehitystarinoihin tällä sivulla kohdassa Yhteistyökumppanimme kertovat. Kehitystoiminnan käynnistämiseksi voit ottaa yhteyttä suoraan ao. painoalan professoreihin tai yliopistokeskuksen tutkimusjohtaja Juha Alarintaan. Kysy myös lisätietoa 5000 euron Innovaatiosetelin käytöstä.

Yhteistyökumppanimme kertovat

Selaa yhteistyöcase-esimerkkejä tästä:

Kurikassa kuunnellaan professoreita

Kurikan kaupungin elinkeinotoimi on parin vuoden aikana järjestänyt yliopistokeskuksen Osaamisen iltapala –konseptin mukaisesti professoreiden ja yritysten kohtaamispaikkoja.

Trailander, pohjalaisen perusyrittäjän 7. startup

”Millainen reki olisi, jos sen valmistuksessa otettaisiin käyttöön nykyaikaiset tekniikat, materiaalit ja suunnitteluosaaminen?”

Skaala - Yritys lähtee yliopistoyhteistyöhön oma kulma edellä

”Varsinkin teknologian ja johtamisen professoreilla pitää olla tiivis linkki yritysmaailmaan. Mutta yhtä tärkeää on, että yrityksillä itsellään on kehittämisintensiteettiä ja mahdollisuutta panostaa kehittämistyöhön. Panostus tarkoittaa sekä rahaa että osaamista.”

Biomassaperusteisen pienen laitoksen sähköntuotanto

Lämmön- ja sähköntuotanto suurissa ja keskisuurissa yksiköissä on energiatehokasta eikä teknis-taloudellisia ongelmia juuri ole. Entä pienissä? Mikä on teknisesti paras ratkaisu? Millaisia taloudellisia tekijöitä on vielä ratkaistava, ennen kuin sähköntuotanto 0,5- 1 MWe luokassa on järkevää ja mahdollista? Toimeksiantajina ovat kolme yritystä, mutta prosessiin osallistui kaikkiaan huomattavasti suurempi joukko alueen toimijoita.

REKO - Tiedon hyödyntäminen ruoan lisäarvona

Suomessa noin kolmannes kuluttajista haluaisi käyttää vastuullisuustietoa ostopäätöksensä perusteena. Yliopistokeskuksen ja Reko-tuottajien hankkeessa selvitettiin, millaista tietoa ruoan suoramyyntiä tekevät tuottajat voivat tehokkaimmin hyödyntää tuotteensa lisäarvona.

Tikka-caseja ja hankkeen toimintamalli

T = Tutkimus I = Innovaatiot K = Kehittäminen KA = Kaupallistaminen. Tutustu esimerkkeihin Tikka-hankkeen aikana toteutetuista erilaisista caseista: Senioriammattilaisten osaaminen. Lasten liikunnan edistäminen. Puurakentamisen markkinatutkimus. Kurikan huonekalualan raportti. Lue lisää Tikka-toimintamallista.

Pirjon Pakari - Kehitysyhteistyö tarvitsee onnenpotkuakin

Pirjon Pakari rahoittaa Seinäjoella toimivia elintarvikekehityksen ja kuluttajakäyttäytymisen professuureja.  Toimitusjohtaja pyrkii osallistumaan professuurien ohjausryhmiin ja hakemaan niistä uusia ideoita.  Yrittäjälle uusin tieto ei välity väitöskirjoista.

Joinin Oy - Teollinen internet uudistaa liiketoimintoja

Teollisen internetin ja digitalisaation sovelluskohteita löytyy sekä teollisuuden että palveluiden alalta.

Asko Peltola - Kansainvälistymällä uutta potkua kehittämistyöhön

”Yliopistokeskuksen henkilöstöön pitäisikin rekrytoida enemmän kansainvälisiä asiantuntijoita, kielenä Framin yliopistokäytävällä saisi yhä useammin kaikua englanti.”

Alajärvi - Luoma-aholle suunniteltiin monipalvelukeskusta

Luoma-ahon kyläkoulu Alajärvellä oli lakkautusuhan alla. Yksi lakkautuksen vaihtoehto oli uusi monipalvelukeskus. Kysymyksiin haettiin vastauksia yliopistokeskuksen hankkeen kehitystehtävänä.

Yliopistoyhteistyön vaikuttavuus eteläpohjalaisissa yrityksissä

Tutkimusyhteistyö on todettu hyväksi ja tulokselliseksi eteläpohjalaisissa yriutyksissä. Jotkut yritykset ovat osallistuneet useaan tutkimukseen tai kehittämishankkeeseen. Miten yhteistyötä yritysten ja yliopistokeskuksen ja sen tutkijahotellin kanssa voitaisiin laajentaa koskemaan nykyistä suurempaa yritysjoukkoa tai toimialakohtaisia yritysryppäitä?

Maaseutumatkailun tulevaisuus Kuusiokunnissa

Selvityksen tavoitteena oli selvittää, miten alueen matakailuvetureiden mahdollistamiin ja aiheuttamiin muutoksiin varaudutaan alueen matkailuyrityksissä. Erityisesti oltiin kiinnostuneita maatilamatkailuyrityksistä, joissa matkailuun liittyvä työ on taloudellisesti merkittävää toimintaa koko yritystoimintaa ajatellen.