Olisitko halukas ottamaan alkuvaiheen eläinlääketieteen opiskelijoita maatilaharjoitteluun tilallesi? Maatilaharjoittelu on ensiarvoisen tärkeä ja myös eläinlääketieteen opiskelun hauskimpia opintojaksoja. Paitsi että opiskelijat saavat arvokasta käytännön kokemusta, monet myös tutustuvat ensi kertaa elämässään lähemmin maatilan ja maaseudun elämään. Valtaosa opiskelijoista on tyytyväisiä harjoitteluunsa ja isäntäväet tyytyväisiä harjoittelijoihin.

 

Harjoittelulle on varattu aikaa opinto-ohjelmassa syksyllä ja loma-aikoina. Opiskelijat voivat olla harjoittelemassa myös jonakin muuna ajanjaksona sen mukaan, kuinka tilojen kanssa itse sopivat.

 

Harjoittelijalle tulisi tarjota ylläpito ja työvaatteet, sekä tarvittaessa apua harjoitteluselostuksen laatimiseen (mm. karjantarkkailu- tms. tuotostarkkailuraportteja tarvitaan). Harjoittelijalla puolestaan on velvollisuus osallistua kaikkiin eläinten hoitoon liittyviin töihin, kellonajasta riippumatta. Erityisiä työaikavaatimuksia ei ole, vaan harjoittelijat tutustuvat eläintilan arkeen tuottajaperheen rinnalla, silloin kun eläintöitä on.

 

Opiskelijoilla ennen harjoittelua keväällä ja syksyllä ollut mm. opintojaksot ”Eläintenpidon, hyvinvoinnin ja ruokinnan perusteet”, joissa he saavat perustiedot kotieläintuotannosta ja eläinten ruokinnasta.

 

Suurin osa opiskelijoista on varsin kokemattomia, mutta sitäkin innokkaampia, joten työnohjausta tarvitaan! Tämän vuoksi  palkanmaksu jää omaan harkintaanne.

 

Erityisiä vakuutuksia ei tarvitse harjoittelutilan eikä opiskelijoiden tätä harjoittelua varten hankkia. Tapaturmat ja muut mahdolliset vahingot korvataan valtion varoista. Harjoittelu kestää yhteensä 24 työpäivää, joista 12 päivää harjoitellaan lypsykarjatilalla ja 12 päivää porsastuotantotilalla

 

Tilakokovaatimukset

 

Perinteisesti harjoittelutiloilla on asuttu, ja tilat ovat tarjonneet ylläpidon. Harjoittelutilalla olisi oltava vähintään 80 emakkoa tai 30 lypsylehmää. Mitä suurempi tila, sitä monipuolisemmin harjoittelija näkee tilan eläinarkea!

 

Harjoittelutilaksi hyväksyttävä tila on kuuluttava tuotostarkkailuun, joka tarkoittaa lypsykarjoilla karjantarkkailua ja porsastuotantosikalassa jotain muuta systemaattista tuotosseurantajärjestelmää, jonka tuotantotarkkailulukujen avulla on mahdollista täyttää harjoitteluselostus.

 

Jos kiinnostuksesi heräsi, ota yhteyttä harjoitteluja ohjaavaan Laura Hänniseen, hän kertoo lisää laura.hanninen@helsinki.fi, puh. 050 415 1180