Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteensä noin 30,9 miljoonaa euroa jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille ja kokeiluille. Tarkoituksena on auttaa ihmisiä oman osaamisen kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ja Seinäjoen yliopistokeskus ovat yhteistyökumppaneineen mukana useassa hankkeessa, joista neljästä tässä lyhyt esittely.

 

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta sai rahoitusta 230 400 euroa sosiaalityön maisteriohjelman toteuttamiseen Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Maisteriohjelma vastaa osaavan työvoiman tarpeeseen Etelä-Pohjanmaalla kouluttamalla kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä. Sen avulla nostetaan alueellista sosiaalialan osaamistasoa. Maisteriohjelmassa tuetaan opiskelijoiden siirtymää työelämään tavoitteena työssä jaksaminen ja jatkaminen. Maisteriohjelman suunnittelu käynnistyy syksyllä, jolloin varmistuu opintojen aikataulutus ja hakuaika.

 

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys sai 73 000 euro koulutuspoluttamiselle Seinäjoen ja Ilmajoen työllisyyden kuntakokeilussa. Hanke luo uuden yhteistoimintamallin, jossa koulutuspolutetaan hakevalla henkilökohtaisella ohjauksella työllisyyspalvelujen asiakkaita ja työttömyysvaarassa olevia henkilöitä työllistymistä tukeviin korkeakoulutasoisiin lyhyt- tai pitkäkestoisiin opintoihin.  Hankkeessa löydetään asiakasseulonnalla osaamistason nostosta ja korkeakoulutuksesta hyötyvät asiakkaat. Polutus tapahtuu kunnan työllisyyspalvelujen ja kesäyliopiston moniammatillisena yhteistyönä.

 

Vaasan yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius ja Seinäjoen yliopistokeskus ovat saaneet 500 000 euroa yhteishankkeeseen, jolla lisätään alueellista yhteistyötä, vastataan työnhakijoiden koulutustarpeisiin ja alueen osaamistarpeisiin sekä tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja. Hanke mahdollistaa työnhakijoille koulutuspolkujen suunnittelun ja kouluttautumisen yhteistyössä mahdollisen työnantajan kanssa. Elinkeinoelämälle suunnatut toimenpiteet tähtäävät osaavien tekijöiden löytymiseen. Lisäksi hankkeen koulutuksilla vastataan sekä työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin, mutta myös työ- ja elinkeinoelämän uudistus- ja muutostarpeisiin.

 

Vaasan yliopiston koordinoima FITech Energy Storage -hanke sai 420 000 euron avustuksen. Älykkäisiin sähköenergiajärjestelmiin, liikenteeseen ja liikkuviin työkoneisiin sovellettavan energian varastointi- ja konversioteknologian (erityisesti akkuteknologian) kehitysvauhti on tällä hetkellä todella nopeaa. Suomen energia-alan tulevaisuuden uudistumis- ja kilpailukyvyn kannalta työvoiman saatavuus ja ajantasainen osaaminen ovat ensisijaisen tärkeitä. Saadulla rahoituksella FITech Energy Storage -koulutuskokonaisuuden kursseja kehitetään helpommin työn ohella suoritettaviksi. FITech on seitsemän suomalaisen yliopiston perustama verkostoyliopisto, joka tarjoaa kaikille avoimia tekniikan alan opintoja jäsenyliopistojen tarjonnasta.

 

Linkki: Kaikki OKM:n rahoittamat hankkeet.