Tarjolla on monitasoista ja monimuotoista yliopistokoulutusta.

Verkostoyliopisto FITech tarjoaa nyt yli 100 eri tason ICT-kurssia aina ohjelmoinnin perusteista alan ammattilaisten syventäviin opintoihin saakka. Opintoja voi suorittaa verkossa online –kursseina, kontaktiopetuskursseina tai näiden yhdistelmänä. Opinnot ovat yliopistojen kursseja ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä, jonka tavoitteena vastata ICT-alan osaamisvajeeseen kouluttamalla 4 000 alan ammattilaista kolmen vuoden aikana. Nyt on tarjolla ainutlaatuinen mahdollisuus hankkia ohjelmoinnin perustietoja tai syventää ICT-alan osaamista. Osa kursseista on jo nyt haussa osoitteessa

https://fitech.io/programmes-courses/?fwp_themes=ict-studies

Yhteystiedot löytyvät kurssikohtaisesti. Kysyä voi myös aira.metsa-ketela@tuni.fi tai puh. 050 343 6882. FITechin tarjonnasta on tiedotustilaisuus ti 24.9.2019 klo 14-16 Seinäjoen yliopistokeskuksessa, osoitteessa Kampusranta 9 C, Frami C, 2.kerros TIMO-luokka, Seinäjoki.

Mukana FITech –verkostossa on Tampereen ja Vaasan yliopistot, Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi sekä Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto.  FITechin perustajajäseniä ovat lisäksi Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan Akateemiset TEK.

FITechin kautta voi opiskella kursseja näistä seitsemästä yliopistosta. Monipuolinen tarjonta ulottuu ohjelmoinnin aivan perusteista ICT-ammattilaisten syventäviin opintoihin. Opintoja on siis tarjolla yleissivistävästä aina syventävään tasoon saakka.  Nyt on mahdollista opiskella esim. monissa ammateissa hyödyllisiä ohjelmoinnin perustaitoja. Pilottikursseja on jo avoinna. Laajemmin opinnot on mahdollista aloittaa syyskuussa.

Tarjolla on koulutuksia mm. seuraavista aihealueista

Ohjelmoinnin perusteet / Basics of programming

  • Ohjelmointikielen hallinta, Ohjelmointiprosessin hallinta, ohjelmistoympäristön hallinta ja ohjelman jakaminen osiin jne. Ohjelmointikieliä on useita, yleisimmät ohjelmointikielet ovat JavaScript, Java, Python, Scala, C++ ja C#.

Tekoäly ja koneoppiminen / AI and machine learning

  • Tekoäly on tietokone tai tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, jonka tarkoituksena on saada ohjelmisto toimimaan entistä paremmin pohjatiedon ja mahdollisen käyttäjän toiminnan perusteella. Koneoppimisessa ohjelmistolle ei ole välttämättä määritetty toimintamenetelmää (algoritmia) jokaista tilannetta varten, vaan kone oppii itsenäisesti päätymään haluttuun lopputulokseen. Esimerkiksi hakukoneet pyrkivät tarjoamaan mahdollisimman osuvia – ja oikeita – hakutuloksia käyttäjälleen.

Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto / Software engineering

  • Ohjelmistotuotanto on yhteisnimitys niille työnteon ja työnjohdon menetelmille, joita käytetään, kun tuotetaan tietokoneohjelmia sekä monista tietokoneohjelmista koostuvia ohjelmistoja. Laajasti ymmärrettynä ohjelmistotuotanto kattaa kaiken ohjelmistojen valmistukseen liittyvän prosessinhallinnan sekä kaikki erilaiset tietokoneohjelmien valmistamisen menetelmät. Ohjelmistotuotantoon kuuluu siis periaatteessa mikä tahansa toiminta, joka tähtää tietokoneohjelmien tai -ohjelmistojen valmistukseen. Tarve valmistukseen tulee asiakkaalta tai ohjelman tuottaja tekee markkinointitutkimuksen ja päättelee tarpeen ohjelmistolle.

Ohjelmistojärjestelmät / Software systems

  • Modernit ohjelmistojärjestelmät ovat usein hajautettuja. Niissä hyödynnetään monesti sekä pilvilaskentaa ja mobiilisovelluksia. Laskentatehoa vaativissa sovelluksissa hyödynnetään myös rinnakkaista laskentaan. Järjestelmien tulee olla sekä tietoturvallisia että käyttäjäystävällisiä.

Web-ohjelmointi / Web programming

  • Web luotiin alun perin dokumenttien jakamista varten. Nykyään se on myös yksi merkittävimmistä ohjelmistoalustoista. HTML5-merkintäkieli mahdollistaa monipuolisten Web-sovellusten kehittämisen. Usein tarvitaan kuitenkin mm JavaScript-ohjelmointaitoja. Suositut Web-sovelluskehykset kuten Angular, React tai Vue helpottavat Web-sovellusten kehittämistä.

Tietoturva / Information security

–        Tietoturva on keskeinen osa tämän päivän tietojärjestelmiä. Tietoturvallisuutta vaaditaan sekä yksittäisiltä laitteilta että laajemmilta tietojärjestelmiltä. Usein heikoin lenkki on kuitenkin ihminen, jota pitäisi kuitenkin järjestelmissä pystyä tukemaan ja estämään virheiden tekeminen. Käyttäjien näkökulmasta tärkeää on myös yksityisyyden suoja.

Teollinen internet / Industrial Internet

  • Teollisella Internetillä tarkoitettaan Internetin laajentumista laitteisiin ja koneisiin. Internettiin kytkettyjen sensorien avulla voidaan kerätä tietoja ja Internetin yli voidaan ohjata erilaisia laitteita. Erilaiset langattomat verkot ja erityisesti 5G-teknologiat ulottavat Internetin kaikkialle, mitä voidaan hyödyntää tuotannossa, logistiikassa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa.

Digitalisaatio / Digitalisation

  • Uudet digitaaliset innovaatiot muokkaavat yritysten toimintaa kaikilla liiketoiminnan alueille. Suuret datamassat mahdollistavat aivan uudenlaisten liiketoimintamallien syntymisen ja ns. alustatalouden kehittymisen. Samalla palvelumuotoilun merkitys kasvaa.