Suomen eläintautitilanne on kansainvälisesti verrattuna hyvä, mutta tilanteen ylläpitäminen edellyttää tautitorjunnan kehittämistä tiloilla.

Mi­ten lai­tat tau­ti­suo­jauk­sen kun­toon si­ka­las­sa

Maanantaina 26.3.2018 klo 9.00–12.30
Frami, Kampusranta 9, Seinäjoki, B-osa auditorio 1

Suomen eläintautitilanne on kansainvälisesti verrattuna hyvä, mutta tilanteen ylläpitäminen edellyttää tautitorjunnan kehittämistä tiloilla. Tilakoon kasvu ja yhä erikoistuneempi tuotanto lisäävät eläin- ja muuta liikennettä tilojen välillä ja siten kasvattavat taudinpurkausten todennäköisyyttä ja taloudellisia seurauksia. Kasvaneet riskit edellyttävät tuottajilta aikaisempaa enemmän panostusta bioturvallisuuteen; tilan sisäiseen ja ulkoiseen tautisuojaukseen. Puutteellinen bioturvallisuus on kustannusriski, joka näkyy lisääntyneenä eläintautien esiintyvyytenä ja heikentyneenä kilpailukykynä.

Luken ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin yhteinen Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta -hanke välittää uusinta tietoa tautitorjunnan toimenpiteistä sekä niiden kustannuksista ja hyödyistä sikatiloille. Ajankohtainen seminaari pidetään Framilla Seinäjoella. Seminaari on ilmainen.

Seminaariohjelma (pdf)

Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi 22.3. mennessä
hannele.suvanto@helsinki.fi tai tekstiviestillä puh. 050 314 9645.