Yleistä

Viime vuosina matkailu on kasvanut merkittävästi Etelä-Pohjanmaan nk. Kuusiokunnissa. Varsinkin matkailuveturit (Kyläkauppa Keskinen, Ähtärin eläintarha ja Kuortaneen urheiluopisto) ovat kasvattaneet suosiota ja myös vetäneet muita alueen toimijoita kasvuun. Samaan aikaan lähialueelle on kasvanut kaksi muuta matkailuveturia (Duudsonit Activity Park Seinäjoella ja Power Park Alahärmässä). Lisäksi tulevaisuudessa matkailun odotetaan kasvavan entisestään erityisesti eläintarhaan tulevien pandojen, Kyläkauppa Keskisen laajenemisen ja Seinäjoen tapahtumakeskittymän  vuoksi.

Selvityksen tavoitteena oli selvittää miten lähitulevaisuuden muutoksiin varaudutaan alueen matkailuyrityksissä, erityisesti maatilamatkailuyrityksissä

Projektin toteutus

Projektille etsittiin toteuttaja yliopistoyhteisön sisäisellä haulla. Erityispiirteenä toteutuksessa oli yhteistyö Seamkin Matko3-hankkeen ja Agrobiotalous Seinäjoki -hankkeiden kanssa. Merkittävää tukea saatiin myös Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:ltä. Tutkimuksessa toteutettiin 2 kpl ryhmähaastatteluja ja 4 kpl yrityshaastatteluja. Lisäksi lähetettiin kysely 50:lle alan toimijalle, joilta vastaajia saatiin 10 kpl.

Johtopäätöksiä

Yritykset ovat positiivisen innokkaita ja uskovat matkailumäärien kasvuun, jonka perusta ja vetovoima on alueen matkailuvetureissa. Erityisesti ulkomaalaisia matkailijoita toivotaan ja pandojen sesongin jatkamiseen uskotaan. Halua laajentamaan ja kehittämään on, myös konkreettisia suunnitelmia, mutta uskallus puuttuu.

Maatilamatkailuyrityksessä oma ja perheen jaksaminen, työmäärä ja muiden resurssien rajallisuus tulevat vastaan nopeasti. Esimerkiksi pieniä ryhmiä sesongin ulkopuolella on hankala ottaa vastaan.

Maatilamatkailuyrityksissä matkailu saattaa olla sivutoimista, mutta taloudellisesti merkittävää toimintaa koko yritystoimintaa ajatellen. Silti matkailusta ei useinkaan haluta päätoimista. Estäviä tekijöitä ovat sesonkiluonteisuus ja epävarmuus. Verkostot ja yritysyhteistyö nähdään maatilamatkailuyhdistyksen ja muiden vastaavien välittämänä, ei niinkään paikallisten yhdistysten tai kuntien kautta.

Tutkimusraportin löydät tästä:  8T Maaseutumatkailun tulevaisuus Kuusiokunnissa

Tikka 8