Luova yrittäjyys

Työskenteletkö luovilla aloilla tai onko sinulla taide- tai kulttuurialan kokemusta tai koulutusta? Kiinnostaako yrittäjyys?
LUOVIIPA – Luovien alojen liiketoimintaosaamisen ja palvelumuotoilun täydennyskoulutus 20 op on suunnattu juuri sinulle, joka haluat tietoa liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä!

 

Opintokokonaisuuden sisältö:

YRITTÄJYYS (5 op) 9.-10.12.2019 RYTMIKORJAAMOLLA

Opinnot antavat ymmärryksen luovien alojen yritystoimintaan liittyvistä erityispiirteistä. Saat valmiudet käynnistää tai kehittää luovan alan yritystoimintaa.

TUOTTEISTAMINEN (5 op) tammikuu 2020

Saat työkalut oman osaamisen tuotteistamiseen, ns. kulttuurituotteiden, kuten elämys- ja paikkatuotteiden rakentamiseen ja haetaan niille liiketaloudellisia menestysedellytyksiä.

PALVELUMUOTOILU (5 op) maaliskuu 2020

Antaa osaamisen käyttäjälähtöisen palvelukokemuksen rakentamiseen ja käyttäjien tarpeiden ja halujen ymmärtämiseen.

MARKKINOINTI JA ASIAKASKOKEMUS (5 op) toukokuu 2020

Eriomainen markkinointi ja myyntiosaaminen varmistavat erinomaisen asiakaskokemuksen. Tuntemalla asiakkaat ja ymmärtämällä tyypilliset kuluttajakäyttäytymisen lainalaisuudet, voidaan varmistaa oma liiketoimintakelpoisuus ja elinvoimaisuus.

ILMOITTAUDU HETI MUKAAN TÄÄLLÄ.

Koulutuksen järjestävät Seinäjoen yliopistokeskus, Vaasan yliopisto ja Taideyliopisto

Kysy lisää: Vaasan yliopiston Levón-instituutin koulutuspäällikkö Maijastiina Jokitalo maijastiina.jokitalo@univaasa.fi puh. 029 449 8199

Taideyliopiston Seinäjoen yksikön päällikkö Mika Virkkala mika.virkkala@uniarts.fi, puh. 050 384 3484

Voit osallistua koko kokonaisuuteen tai yksittäisiin moduuleihin. Koulutuksen hinta 400€/20 op tai 150€/ 5 op moduuli.

_____________________________________________________________________________________

Moduulit

Yrittäjyys luovilla aloilla

Lähiopetuksen ajankohta: 9.-10.12.2019

Paikka: Rytmikorjaamo, Seinäjoki

Opetuskieli: suomi

Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä

Opiskelumuoto: Luennot, itsenäinen opiskelu, itsenäiset harjoitustyöt

Hinta: 150€/5 op tai 400€/20 op

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kurssin suoritettuaan

  • Ymmärtää luovien alojen yritystoiminnan erityispiirteet ja potentiaaliset kehityskohteet
  • Saa valmiudet käynnistää tai kehittää luovan alan yritystoimintaa
  • Ymmärtää yrityksen rahavirtoihin liittyvät perusperiaatteet (esim. kassavirtalaskelma, kriittinen piste)
  • Tunnistaa asiakkaan, ostajan tai vaikuttajan keskeiset hyödyt ja kipupisteet
  • Osaa soveltaa joitakin keskeisiä yritystoiminnan ja liiketoimintamallin kehittämiseen tarvittavia strategiatyökaluja

Tällä kurssilla opiskelija saa työkaluja luovan alan yritystoiminnan kehittämiseksi tai käynnistämiseksi ilmiöoppimisen keinoin. Harjoitustöissä opiskelija peilaa kurssilla opetettavia asioita oman (potentiaalisen) yrityksensä näkökulmasta. Kurssilla pyritään esimerkkien avulla tutustuttamaan opiskelija liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan muodostamisen periaatteisiin. Kurssilla suoritettavat tehtävät ohjeistetaan kurssin alkaessa. Molemmissa lähipäivissä on paikalla alan yrittäjä puhumassa omista kokemuksistaan.