”Kriisitilanteessa suunnitelmalliset tavoitteet ja strategiat katoavat ja yrityksen arvopohja saa enemmän tilaa. Arvot kuten luovuus, yhteisöllisyys ja yhteiskuntavastuu saavat uudenlaisen merkityksen.”

 

Aiheesta kirjoittaa yrittäjyyden Epanet-professori Annika Tidström Vaasan yliopistosta.