TÄYDENNYSKOULUTUS

Täydennyskoulutusten laajuus vaihtelee muutaman päivän seminaarista laajoihin koulutusohjelmiin. Täydennyskoulutuksia järjestetään sekä yrityskohtaisina kehittämiskoulutuksina että avoimille markkinoille suunnattuina koulutuksina.

Avoimille markkinoille suunnatut täydennyskoulutukset liittyvät johtamiseen, elintarvikealaan, musiikkiin ja innovaatioympäristöihin.

FiTech tarjoaa ICT:hen ja energian varastointiin liittyviä kursseja aikuisille kahdeksan eri yliopiston tarjonnasta.

LUOVIIPA – Luovien alojen liiketoimintaosaamisen ja palvelumuotoilun täydennyskoulutus 20 op

Vaasan yliopisto tarjoaa Executive MBA -ohjelmia yritysten ja organisaatioiden johtajille

 Helsingin yliopiston elintarviketalouden PD-ohjelma 60 op elintarvikealalla toimiville asiantuntijoille

FITechin ict-koulutukset ovat käynnissä