Palveleva johtajuus varhaiskasvatuksessa on kasvatustieteen alan toimintatutkimus, jonka tavoitteena on selvittää palvelevan johtajuuden toteutumista ja kehittymisprosessia kunnallisen varhaiskasvatuksen organisaatiossa. Tutkimus on työelämälähtöinen, ja siinä korostuu teorian ja käytännön liittouma.

 

Kirsi Rytkösen väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksessa esiintyi palvelevaa johtajuutta. Eniten korostuivat johtajan kyky voimaannuttaa ja vastuuttaa työntekijöitä sekä osoittaa varhaiskasvatuksen perustehtävästä nousevan vision mukaista suuntaa. Rytkönen havaitsi tutkimuksessaan, että varhaiskasvatuksessa korostui ihmisten johtamisen kulttuuri sekä työyhteisön päivittäiset asiat, kuten suunnittelu ja organisointi. Pedagoginen johtajuus näyttäytyi vahvimmin päiväkodeissa. Sen sijaan poliittiset päättäjät tähdensivät tuloksellisuutta ja taloudellisuutta.

 

Seinäjoella asuva Rytkönen on kotoisin Lappajärveltä. Hän on työskennellyt muun muassa Lapuan kaupungin varhaiskasvatuspäällikkönä sekä kouluttajana. Nykyisin hän toimii Kokkolan kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkönä.

 

Sosionomi (YAMK) Kirsi Rytkösen kasvatustieteiden alaan kuuluva väitöskirja Palveleva johtajuus varhaiskasvatuksessa tarkistetaan 8.6.2019 klo 12.00 Seinäjoen yliopistokeskuksessa, Frami B-talon auditoriossa 2, Kampusranta 9 B Seinäjoki. Vastaväittäjänä on professori Lasse Lipponen. Kustoksena toimii professori emerita Eeva Hujala.

 

Lisätietoja Kirsi Rytkönen kirsituulia.rytkonen@gmail.com

Väitöskirja löytyy täältä.