”Kiertotalous – Uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle” -projektin tavoitteena on parantaa seudullisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla edistämällä uusien verkostojen ja yritysekosysteemien syntymistä, sekä tukemalla menestyksellisiksi todettujen kiertotalousmallien käyttöönottoa. Projektin päätavoitteena on tukea seuduilla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä niiden pyrkiessä ylittämään tavanomaisia kiertotalouteen siirtymisen esteitä.

Projekti tarjoaa alustan ja asiantuntija-apua, joilla puurakennusteollisuuden piirissä toimiville pk-yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia ja markkinoita. Alusta mahdollistaa synergioiden ja täydentävän osaamisen löytämisen laajemmalta alueelta, jolloin siirtyminen kiertotalouteen on helpompaa.

Projekti toteutetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Suomalaiset partnerit ovat Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimiva Tampereen teknillisen yliopiston kaupunkilaboratorio, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia Vaasasta. Ruotsista projektiin osallistuu Uumajan yliopisto.

CE Wood -projektin päärahoittaja on Botnia Atlantica –ohjelma. FT Virpi Palomäki virpi.palomaki@tut.fi  aloitti TTY:llä projektipäällikkönä huhtikuun alussa ja insinööri Mikko Nevala mikko.nevala@seamk.fi SeAMK:lla huhtikuun puolessa välissä.

Projekti on jaettu erilaisiin tehtäväpaketteihin, joita ovat mm. uudet tekniset ratkaisut ja liiketoimintamallit sekä rakennusten elinkaari. Tampereen teknillinen yliopisto vastaa tehtäväpaketista, jonka tavoitteena on lisätä yritysten tietotaitoa uusista teknisistä ratkaisuista. Tehtäväpaketti toteutetaan yhdessä SeAMK:n kanssa.

Puutuote- ja puurakennusalojen yrityksiä toivotaan mukaan projektin toimintaan. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä projektin työntekijöihin. Lisätietoja hankkeesta linkistä https://www.botnia-atlantica.eu/hyvaksytyt-hankkeet/hankerekisteri/kiertotalous-uusia-mahdollisuuksia-puurakennusteollisuudelle

Tiedote