Ulkomaalaistaustaisen työntekijän palkkaamisen sanotaan usein olevan kielestä kiinni. Suomen kielen opiskelumahdollisuuksia ei kuitenkaan ole joka oksalla tarjolla työn takia maahan tuleville, kertoo Seinäjoen yliopistokeskuksessa työskentelevä Tampereen yliopiston tutkijatohtori Henna Jousmäki.

 

”Etelä-Pohjanmaalla on kuntia, joilla asuu verrattain paljon työperusteisia maahanmuuttajia, mutta joissa ei silti ole esimerkiksi kansalaisopistoissa tarjolla suomen kielen kursseja. Toisaalta maakunnan joissain opistoissa on tarjolla useampia eritasoisia kursseja ja toteutusmuotoja.”

 

”Haasteita opetuksen järjestämiseen Etelä-Pohjanmaalla tuovat pitkät välimatkat kansalaisopistoissa, jotka palvelevat eri kuntien asukkaita. Lisäksi pätevien suomea toisena kielenä opettavien tuntityöläisten löytäminen alueelta ei ole helppoa.”

 

Selvityksen mukaan maakunnan kansalaisopistot seuraavat kuitenkin tarkasti kysyntää, ja pohdittavaksi jääkin, ymmärtävätkö vieraskieliset työssäkävijät esittää kurssitoiveita kielitaitonsa kehittämiseksi.

 

”Kieltä opitaan tietysti muuallakin kuin luokkahuoneessa, mutta Suomessa työskentely ei automaattisesti tarkoita, että suomen kielen osaaminen ja kulttuurin tuntemus karttuvat.”

 

Kielitaito ja työpaikka ovat tärkeimpiä asioita uuteen ympäristöön kotiutumisessa, joten kielikoulutuksen järjestäminen tulee pitää mielessä tavoiteltaessa kasvua väestökehitykseen.

 

Lisätietoja  Henna Jousmäki henna.jousmaki (a) tuni.fi

 

Henna Jousmäki (2020). Kielestä kiinni? Työperusteisten maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutusmahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla. Selvityshankkeen raportti.

Linkki raporttiin