Juuret junioreille (JUJU) -hankkeessa tutkitaan maaseudun lasten ja nuorten juurtuneisuutta ja kotiseutukuvan muodostumista sekä kehitetään toimintamalleja sellaisen kotiseutuopetuksen järjestämiseen, joka tukee lasten ja nuorten osallisuuden ja juurtuneisuuden kokemuksia. Nyt etsitään kotiseututeemasta kiinnostuneita kouluja tutkimushankkeeseen.

Lue lisää Ruralia-instituutin sivuilta.