Leena Koivusillan tutkimuksen mukaan hyvinvointivaltio ja korkea bruttokansantuote selittävät hyvää terveyttä Euroopan maissa

Kulttuuripalveluihin runsaasti satsaavat maat menestyvät myös terveysmittauksissa. Yksittäisiä kulttuuripalveluita enemmän terveyttä selittävät kuitenkin hyvinvointivaltio ja bruttokansantuotteen korkea taso.

Professori Leena Koivusillan tutkimuksen mukaan yksittäisistä kulttuuri-indikaattoreista vain kulttuurituotteiden maahantuonti erottui selvästi tekijänä, jolla oli yhteys väestön terveyteen.

Koivusillan tutkimus perustuu European Social Surveyn vuoden 2006 kyselyaineistoon, johon kuuluu lähes 25 000 vastaajaa 21:stä eri Euroopan maasta. Koivusilta työskentelee Tampereen yliopiston terveyden edistämisen professorina Seinäjoella.

Lue lisää Leena Koivusillan tutkimuksesta