Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö on merkitty säätiörekisteriin 22.1.2010.

 

Säätiön myöntämillä avustuksilla tuetaan Etelä-Pohjanmaan korkeatasoista koulutusta ja tutkimusta sekä lisätään maakunnan elinvoimaisuutta. Säätiö tukee merkittävästi mm. Epanet-verkoston profesuureja sekä muuta Seinäjoen yliopistokeskuksessa tehtävää tutkimusta.

 

Säätiö  toivoo lahjoituksia julkisyhteisöiltä, yhteisöiltä, säätiöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.