KORKEAKOULUYHTEISTYÖ

Etelä-Pohjanmaalla toimivat korkeakouluyksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Tähän yhteistyöhön kuuluvat mm. yhteiset osaamisen painoalat sekä säännöllisesti kokoontuvat yhteistyöelimet. Korkeakoulutoimijat ovat laatineet myös yhteisen korkeakoulustrategia Vuorovaikutuksesta vaikuttavuutta.

Seinäjoen yliopistokeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu toimivat pääosin samalla kampuksella Seinäjoella. Korkeakoulut tekevät myös pitkäjänteistä yhteistyötä maakunnan muiden kuntien ja siellä sijaitsevien yritysten kanssa. Ohessa on visuaalinen esitys korkeakoulutoiminnan kokonaisuudesta.