Sanotaan, että ihminen syö myös silmillään. Sanonnan merkitys konkretisoituu, kun valmistamme ateriaa ja katamme pöytää läheisille ja ystäville. Ei ole yhdentekevää, millaisen paletin ruoan osatekijät ja niiden värit muodostavat lautasella, jonka muotokieli ja värimaailma vaikuttavat nekin suuresti ruokailuelämykseen. Emme ole välinpitämättömiä sille, miltä ruoka tuoksuu, miten pöytä on katettu ja mihin tuolit on sijoitettu puhumattakaan siitä, kuinka huone on valaistu tai kuinka huolellisesti taustamusiikki on valittu. Listaa voisi jatkaa pidemmälle, mutta huomaamme jo nyt, että kyse ei ole vain maku- ja näköaisteista. Ruokaan liittyvät kokemuksemme ovat jo lähtökohtaisesti moniaistisia.

 

Näitä teemoja käsitellään tutkimusraportissa Ei ainoastaan leivästä – Ruoka, kokemus ja moniaistisuus. Monitahoista moniaistisuuden tematiikkaa lähestyttiin käytännönläheisesti. Tavoitteena oli saada sellaisia tuloksia, joita voi hyödyntää ravitsemisalan liiketoiminnassa ja erilaisten ruokaympäristöjen suunnittelussa. Moniaistisuuden tutkimuksen katsottiin toteutuvan parhaiten eri tieteenaloja yhdistämällä. Näitä olivat elintarviketutkimus, sosiologia, arkkitehtuuri, musiikintutkimus ja liiketalous. Raportin tulokset perustuvat ”Terveyttä edistävä moniaistinen ruokaympäristö (Värinä)” -hankkeeseen, johon osallistuivat Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

 

Hanke sai päärahoituksensa Tekesin ”Fiiliksestä fyrkkaa”-ohjelmasta vuosina 2015­­–2017. Rahoituksen saanti Tekesiltä edellytti myös hankkeen hyödyntäjätahojen rahoituspanosta. Näitä tärkeitä kumppaneita olivat Seinäjoen kaupunki, E. Ahlström Oy, Food Camp Finland Oy, Minimani Yhtiöt Oy, Oy Onnen Juurella, Piantek Oy, TamFood Circle Oy sekä Duni Oy.

 

Hankkeen tulokset on koottu raporttiin Ei ainoastaan leivästä – Ruoka, kokemus ja moniaistisuus (pdf), jonka tekijät ovat Ari Hynynen, Anu Hopia, Heikki Uimonen, Tuija Pitkäkoski, Inari Aaltojärvi, Maija Paakki ja Maija Kontukoski.

 

Lisätietoja

Ari Hynynen, puh 040 839 8643, ari.hynynen@tut.fi
Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuuri, Seinäjoen kaupunkilaboratorio

Anu Hopia, puh 050 378 9919, anu.hopia@utu.fi
Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

Heikki Uimonen, puh 050 345 1900, heikki.uimonen@uniarts.fi
Taideyliopisto, Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö

Tuija Pitkäkoski, puh 040 830 2295, tuija.pitkakoski@ seamk.fi
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Ruoka