DI Tommi Kumpulainen Turun yliopistosta väittelee Framin B-osan auditoriossa (Kampusranta 9, Seinäjoki) 3.8. kello 12

Vastaväittäjänä toimii professori Liisa Lähteenmäki (Aarhusin yliopisto, Tanska) ja kustoksena professori Anu Hopia (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

Työssä tutkittiin tuoreuden ja lähiruoan merkitystä kuluttajille sekä sitä, miten nämä kaksi käsitettä liittyvät toisiinsa. Tulosten perusteella molemmat tuottavat kuluttajille yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä hyödynnettävissä olevaa lisäarvoa, mutta mekanismi on erilainen. Tuoreus muodostuu sekä aistittavista ominaisuuksista että tiedollisesta osasta, joka voi liittyä esimerkiksi viimeiseen käyttöpäivään. Ruoan alkuperän merkitys ja etenkin lähiruoan ominaisuudet vuorostaan perustuivat odotuksiin ruoan hyvistä ominaisuuksista, jotka olivat sidoksissa kuluttajien arvomaailmaan.

Tutkimuksessa hyödynnetyt aineistot kerättiin Seinäjoella ja Kauhajoella vuosina 2014–2017.

Kumpulainen asuu Seinäjoella ja työskentelee professori Anu Hopian johtamassa Turun yliopiston elintarvikekehityksen Epanet-tutkimusryhmässä. Englanninkielisen väitöskirjan elektroninen versio ja sen suomenkielinen tiivistelmä on luettavissa Turun yliopiston avoimen julkaisuarkiston sivuilla.

Lisätietoja Tommi Kumpulainen tommi.kumpulainen@utu.fi, 0400 231 704.