Arvosta asiakasarvoa

      ”Usein yksinkertaisesti ajatellaan vain tuotteen tai palvelun taloudellisen arvon eli hinnan olevan ainoa asiakkaan käyttäytymistä ja arvokokemusta ohjaava tekijä.” Mutta asiakkaan kokemaan arvoon liittyy paljon muutakin. Siitä...