TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ

Työelämäyhteistyö liittyy tutkimukseen tai aikuiskoulutukseen. Lähtökohtana on sekä yliopistoja että työelämää hyödyntävä toiminta. Yritys tai julkishallinnon toimija voi

  • osallistua yliopistokeskuksen tilaisuuksiin, joissa tapaa toimijoita ja yliopistojen asiantuntijoita
  • tarjota yliopisto-opiskelijalle harjoittelu- tai lopputyöpaikan,
  • tarjota tutkijalle työtilat vahvistamaan vuorovaikutusta,
  • käyttää professoria toimintojensa sparraamiseen,
  • osallistua erimittaisiin tutkimus-, kehittämis- tai koulutushankkeisiin
  • liittyä mukaan kansainvälisiin verkostoihin
  • tilata tutkimusta kehittämistyön tueksi jne.

Työelämäyhteistyötä tehdään usein hankkeiden muodossa. Hankkeet ovat joko puhtaasti yritysrahoitteisia tai monirahoitteisia. Tällöin rahoittajina ovat mm. yliopistot, yritykset,  EU, Tekes, Suomen Akatemia ja aluerahoittajat. Yleensä hankkeella on rytminsä, mutta hyödyn mukana oleva yritys saa jo hankkeen kestäessä.  

Mitä yritys voi ostaa yliopistokeskuksen professoreilta 5.000 eurolla?

Muistathan: Innovaatioseteli haussa Tekesillä

Lisätietoja antavat: Tutkimusjohtaja Juha Alarinta, juha.alarinta(at)uta.fi , puh.+358 50 534 5005 Koordinaattori Henna Jousmäki, henna.jousmaki(at)uta.fi puh. 050 437 7332

Vuorovaikutuksesta vaikuttavuutta

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategia 2010