Tutkimusyhteistyö Suomessa ja kansainvälisesti

Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimusryhmät rakentavat yhteistyöverkostoja paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Suurin osa yhteistyössä mukanaolevista yrityksistä ja palveluorganisaatioista sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla tai Länsi-Suomen alueella.

Merkittävä osa yhteistyökumppaneista sijaitsee eri puolilla Suomea aina pääkaupunkiseudulta Lappiin saakka. Tavoitteena on rakentaa valtakunnallisia edelläkävijähankkeita sekä olla mukana vaativassa tutkimus- ja kehittämistyössä.

Tutkimus- ja kehittämistyö on yhä kansainvälisempää. Vuoden 2001 jälkeen kansainvälisten yhteistyökumppaneiden määrä on kasvanut huomattavasti. Pääosa kumppaneista sijaitsee Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Kansainvälisessä yhteistyössä korostetaan vuorovaikutteisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Yhteistyön rahoittajia ovat mm. Euroopan Unioni (Horisontti-ohjelma, Interrg-ohjelmat jne.), Euroopan Hiili- ja Teräsunioni sekä kansainväliset yhteistyökumppanit.

Seinäjoen yliopistokeskuksen tavoitteena on laajentaa kansainvälistä yhteistyötä merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Erityisesti panostetaan osaamisen vahvuusalueita tukevien hankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun.