SEINÄJOEN TUTKIJAHOTELLI, C240

Esa Ristilä

Esa Ristilä

Tampereen yliopisto

Kersti Bergrothin aatemaailma

Sähköposti: e.ristila(at)outlook.com

Päivi Kujala

Päivi Kujala

Jatko-opiskelija, Vaasan yliopisto

Mahdollistaminen viranomaistoiminnassa / maaseudun kehittäminen

Sähköposti: paivi.kujala(at)kuusnetikka.fi

Mikko Männikkö

Mikko Männikkö

Jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto

Peliteoria ja riippumatto-muusystävällinen logiikka

Sähköposti: mikko.mannikko(at)netikka.fi

Jussi Rasku

Jussi Rasku

Jatko-opiskelija, Jyväskylän yliopisto

Kohti kuljetusten optimointi-järjestelmien automatisoitua käyttöön-ottoa

Sähköposti: jussi.rasku(at)jyu.fi

Pekka Heikkilä

Pekka Heikkilä

projektityöntekijä

Yhteisnäkymällinen tietokoneavusteinen suunnitteluohjelma

Sähköposti: pekka.heikkila(at)sepeliry.fi

Tommi Kumpulainen

Tommi Kumpulainen

Turun yliopisto

Moniaistinen ihmiskokemus

Sähköposti: tommi.kumpulainen(at)utu.fi

Teemu Hirvilammi

Teemu Hirvilammi

Jatko-opiskelija, Tampereen teknillinen yliopisto; Guangdong University of Technology

Tall Bamboo Building in Urban Context

Sähköposti: teemu(at)hirvilammi.archi

Pertti Sillanpää

Pertti Sillanpää

Jatko-opiskelija, Lapin yliopisto

Informaali oppiminen ja vertaismentorointi uusparisuhteessa

Arja Hyytiä

Arja Hyytiä

Vaasan yliopisto

Ensihoitopalvelujen johtaminen

Sähköposti: arja.hyytia(at)kolumbus.fi

SEINÄJOEN TUTKIJAHOTELLI, MUUT TILAT

Jutta Mäkipelkola

Jutta Mäkipelkola

Jatko-opiskelija, Vaasan yo

Dynaaminen (johdon) kyvykkyys elintarvikealalla Suomessa

jutta.makipelkola(at)gmail.com

C220

Harri Koski

Harri Koski

Jatko-opiskelija, Vaasan yo

Toimintaa johtavat tarinat. Narratiivinen tutkimus pk-yrityksissä.

harkko(at)live.com

C250

Matti Mäki

Matti Mäki

Jatko-opiskelija, Tampereen yliopisto

Vapaan sivistystyön tehtäväkuva ja resurssiriippuvuus

Sähköposti: matti.maki(at)epky.fi

C230