Biotalouden tutkijahotelli

Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimii biotalouden tutkijahotelli. Sen tavoitteena on koota biotalouden osaajia Etelä-Pohjanmaalle ja lisätä tutkijoiden yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa. Etelä-Pohjanmaalla on yritys- ja kehittämistoimintaa läpi elintarvikeketjun ja se tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön myös tutkijoille.

Toiminta vahvistaa Etelä-Pohjanmaalla jo olemassa olevaa tutkimusosaamista joka koostuu muun muassa seuraavista kestävän ruokajärjestelmän tutkimusryhmistä.

  • Elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen
  • Kuluttajakäyttäytymisen tutkimus ja innovaatio
  • Logististen järjestelmien tutkimus ja innovaatio
  • Elintarvikekehityksen tutkimushanke Etelä-Pohjanmaalla
  • Lasten ja nuorten terveyden edistäminen
  • Innovaatioympäristöjen synty ja kehitys
  • Agro- ja konepajatekniikan sekä paikallisen energiantuotannon ja energiatehokkaan rakentamisen sulautetut järjestelmät
  • Rakentamisen innovaatioympäristön kehittäminen

Biotalouden tutkijahotellin tiloissa olet mukana tutkimusverkostomme ytimessä:
Seinäjoen yliopistokeskuksen palveluyksikkö 10+2 tutkijapaikkaa (Frami, Kampusranta 9C, 60320 SJK)
Helsingin yliopisto 5 tutkijapaikkaa (Frami, Kampusranta 9C, 60320 SJK)
Vaasan yliopisto 4 tutkijapaikkaa (Frami, Kampusranta 9C, 60320 SJK)
Luonnonvarakeskus (Luke) 2 tutkijapaikkaa (Frami, Kampusranta 9C, 60320 SJK)
AB Seinäjoki -osaajayhteisö 3 tutkijapaikkaa (Frami, Kampusranta 9B, 60320 SJK)

The Bioeconomy starts here! (video / eu)

Bioeconomy – New Era (video / biotalous.fi)
Ajankohtaista agroteknologiassa.

Biotalouden tutkijahotellia rahoittavat Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen yliopistokeskus ja Etelä-Pohjanmaan liitto osana Euroopan unionin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmaa.