Opinnäytetyöt ja harjoittelu

 

Me yliopistokeskuksella olemme kiinnostuneita siitä, minkälaista osaamista organisaatiossasi tarvitaan. Mahdollinen väylä tunnistetun tarpeen tyydyttämiseen asiantuntijaprojektin tilaamisen lisäksi on opiskelijayhteistyö. Autamme sinua tunnistamaan tutkimus- tai kehittämishaasteen ja kohdentamaan viestisi tarpeeseesi sopivaan yliopistoon, sopiville koulutusaloille ja sitä kautta alan opiskelijoille.

 

Työharjoittelija ja gradun tai diplomityön tekijä tuo aina jotain uutta liiketoimintaan

Seinäjoen yliopistokeskuksen kautta on tarjolla elinkeinoelämälle kuuden yliopiston osaaminen. Valittanasi on kaikkien Epanet-verkoston yliopistojen tarjonta paitsi asiantuntijapalveluina myös opinnäytteen tai työharjoittelun muodossa: markkinointi, johtaminen, vienti, biotekniikka, automaatiotekniikka, logistiikka, digitalisaatio, puurakentamisen markkinointi, rakennustekniikka, elintarvikekehitys, elintarviketurvallisuus,eläinlääketiede, metsäteknologia, arkkitehtuuri ja paljon muita.

Opintoihin liittyvän yhteistyön avulla organisaatio voi saavuttaa:

  • konkreettisia ratkaisuehdotuksia toimintaansa
  • uusia näkökulmia teemoihin, joihin organisaatiossa ei ole ehkä ole mahdollista panostaa itse
  • kontaktin opiskelijoihin mahdollisina tulevaisuuden työntekijöinä
  • mahdollisuuden luoda yhteys yliopistoon ja tiedeyhteisöön sekä saada sen asiantuntemusta käyttöönsä
  • ulkopuolisen näkökulman ja sysäyksen omaan kehittämistoimintaan.

 

Ota yhteyttä yliopistokeskukseen:

  • Voit saada haasteellesi ratkaisijan. Löydä harjoittelija verkostomme yliopistoista.

Yhtäältä toimintamme tuloksena kertyy ajoittain tietoa henkilöistä, jotka etsivät harjoittelupaikkaa. Toisaalta voimme kohdentaa hakusi sopiville yliopistojemme yhteyshenkilöille. Työharjoittelijan ottaminen on erinomainen tapa saada sekä tuoretta tietoa yritykseen että tutustua henkilöön myös rekrytointimielessä. Harjoittelujakson pituus ja ajankohta vaihtelevat koulutusohjelmakohtaisesti. Kyse on kuitenkin pääsääntöisesti useamman kuukauden pituisesta jaksosta.

  • Voit saada kysymyksiisi tutkittuja vastauksia. Kandityön, gradun tai diplomityön tekijät kaipaavat todellisia tutkimusaiheita.

Kandidaatintyö eli kandityö on kandidaatin tutkintoon sisältyvä, rajatusta aiheesta laadittu julkinen opinnäytetyö. Se soveltuu yritykselle, joka tarvitsee taustatietoa kehittämisen tueksi. Kandityö on yleensä yrityksille maksuton ja sen tekemiseen ja tarkastamiseeen kuluu aikaa keskimäärin 2–4 kuukautta. Kandidaatintyönä voit teettää esimerkiksi kirjallisuusselvityksen, esiselvityksen, vertailuraportin tai markkina- tai kilpailijakartoituksen.

Gradun tai opinnäytetyön teettäminen on hinta–laatu -suhteeltaan erinomainen tapa hankkia uutta tietoa, jota organisaatio voi hyödyntää toiminnan, palvelujen tai tuotteiden kehittämisessä. Gradutyön kesto vaihtelee tutkintokohtaisesti, mutta useinmiten se kestää 6-8 kuukautta. Voit ehdottaa aihetta yliopistokeskuksemme tutkimusjohtajalle tai yliopiston kautta, esimerkkinä Tampereen yliopiston infosivu gradutoimeksiannosta.

Diplomityö on esimerkiksi diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoon sisältyvä julkinen opinnäytetyö. Diplomityöprojektissa opiskelija osallistuu yrityksen suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimushankkeen toteuttamiseen. Se on myös oiva tapa varmistaa vastavalmistuneen osaaminen ja soveltuvuus ennen mahdollista rekrytointia. Diplomityöprojekti soveltuu uusia osaajia, kehittämisen lisäresurssia tai kansainvälistä näkökulmaa kaipaaville yrityksille ja organisaatioille. Diplomityöprojektin ajan opiskelija on palkattuna suoraan yritykseen tai yrityksen rahoituksella yliopiston laitokselle. Projekti kestää yleensä 6 – 8 kuukautta. Diplomityön aiheena voi olla esimerkiksi käytännön ongelmien ratkaisu, tuotteen tai toiminnan kehittäminen, uuden teknologian soveltaminen tai testaaminen, vaihtoehtojen vertailu.

  • Voit vakuuttua osaamisesta. Harjoittelijasta tai päättötyön tekijästä voi tulla organisaatiosi uusi timanttinen työntekijä.

Aira Metsä-Ketelä

Koordinaattori

Ota yhteyttä:

Juha Alarinta

Tutkimusjohtaja

Ota yhteyttä:
Selaa opiskelijaa etsiviä yrityksiä
 
Työtila tutkijalle Seinäjoen Framilta

Tutkijahotelli on Seinäjoen yliopistokeskuksen palvelu, missä tutkija voi tehdä työtään tutkijayhteisössä.

Post Docs In Companies

Työllistä esimerkiksi tutkijahotellista väitellyt tohtori yritykseesi. SKR rahoittaa ensimmäisen vuoden.

www.podoco.fi

”Yliopistokeskuksen kanssa tehdyssä kehittämisen tarvekartoituksessa on ollut tärkeää nähdä myös korkeakoulujen henkilöstön aktiivinen ote ja halu olla mukana yrityksen kehittämisessä.

 

Monialainen osaaminen on hyödyksi erityisesti meille kasvaville yrityksille, joissa omat vakituiset resurssit eivät vielä mahdollista kasvuun tarvittavaa panostusta.”

Jukka Peltokangas, hallituksen puheenjohtaja
HOISKO CLT
CLT Finland Oy