TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU

Avoimen yliopiston opintoväylät

Yhä useampi opiskelija rakentaa tarjolla olevista avoimen yliopiston opintojaksoista ja -kokonaisuuksista itselleen sellaisen opinto-ohjelman, joka palvelee hänen tavoittelemaansa tutkintoa. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää sellaisenaan yliopistotutkintoon, jonka tutkintovaatimusten mukaan ne on suoritettu. Tällaisten opintojen suunnitteluun on yliopistokeskuksessa henkilökohtaista opintoneuvontaa.

Avoimessa yliopistossa opintoja suorittanut voi hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella ilman valintakoetta ns. avoimen väylän/erillisvalinnan kautta. Tällöin opiskelijalta vaaditaan, että hänellä on tietty määrä perus- ja aineopintoja suoritettuna haettavasta pääaineesta ja usein myös sivuaine- ja kieliopintoja. Valintakriteerit vahvistetaan yliopistoissa vuosittain. Avoimen väylän lisäksi opiskelija voi hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi valintakokeen kautta. Eri yliopistot päättävät itse opiskelijavalinnoistaan, joten lisätietoja hakumenettelyistä on hyvä kysyä siitä yliopistosta, johon on pyrkimässä.

Opintoväylät toteutetaan avoimen yliopiston käytäntöjen mukaan.

Vaasan yliopiston avoimen väylä

Tampereen yliopiston avoimen väylä