MUUT KOULUTUSPALVELUT

Koulutusten lisäksi yliopistokeskus tarjoaa muita opiskeluun ja kouluttautumiseen liittyviä palveluja.

Siirtotentti

Seinäjoen yliopistokeskus tarjoaa yliopisto-opiskelijoille valvottuja tenttitilaisuuksia arkipäivisin (ma-pe) sovittuna ajankohtana. Palvelu on tarkoitettu kaikille yliopisto-opiskelijoille riippumatta siitä missä yliopistossa he opiskelevat. Palvelu on tarkoitettu myös avoimen yliopiston opiskelijoille. Tenttipalvelu on osallistujille maksutonta. Voit suorittaa yliopisto-opintoihisi liittyviä tenttejä Seinäjoella, jos ainelaitoksesi/ tentaattorisi hyväksyy tenttien suorittamisen. Palvelun toteuttaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. Lisätiedot ja ohjeet

Sähköinen tentti
Seinäjoen yliopistokeskuksessa voi tenttiä Tampereen yliopiston kirjatenttejä myös sähköisesti. Palvelu on tarkoitettu Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille sekä avoimessa yliopistossa opiskeleville. Lisätiedot ja ohjeet
Kirjastopalvelut
Seinäjoen yliopistokeskus tekee yhteistyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston kanssa. Seinäjoen yliopistokeskuksen piirissä opiskelevat kuuluvat kirjaston ensisijaiseen asiakasryhmään, mikä tarkoittaa, että kirjaston kaikki palvelut ja aineistot ovat opiskelijoidemme käytettävissä. Hanki kirjastokortti itsellesi! Asiakkaana voit myös tehdä hankintaehdotuksen tarvitsemastasi kirjasta tai lehdestä painettuna tai elektronisena.
Graduttamo
Palvelu tarjoaa yliopisto-opinnoissaan viivästyneille opiskelijoille graduprosessia tukevaa ohjausta ja opintojen loppuunsaattamista edistäviä koulutuksia mm. tiedonhausta ja tieteellisestä kirjoittamisesta. Lisätietoja ja yhteydenotot leena.viitaharju (at) helsinki.fi, puh. 050 415 1164.
Tutkijahotellin työpajat
Yliopistokeskuksen tutkijahotellissa järjestetään kuukausittain kaikille avoimia tutkijatapaamisia sekä poikkitieteellisiä kursseja ja luentoja kysynnän mukaan. Lisätietoja tutkijahotelli (at) ucs.fi
KnowUp – inspiroiva yrittäjyysleiri jatko-opiskelijoille

KnowUp-leirillä tuetaan yrittäjyysmahdollisuuksien hahmottumista eri tieteenalojen tohtoriopinnoissa. Leiri järjestetään vuosittain syyskesällä. Lisätietoja koordinaattorilta aira.metsa-ketela (at) tuni.fi, puh. 050 343 6882. KnowUp 2018 esite

Osaamisen aamupalat

Osaamisen aamupalat ovat yliopistojen ja elinkeinoelämän kohtaamispaikkoja. Tilaisuudessa voidaan esitellä tutkimustuloksia, ajankohtaisia koulutuksia ja lisäksi osallistujilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun yliopistojen asiantuntijoiden kanssa. Tarjoaisitko henkilöstöllesi Osaamisen aamupalan? Lisätiedot ja yhteydenotot koordinaattoriin aira.metsa-ketela (at) tuni.fi, puh. 050 343 6882.