TUTKINTOTAVOITTEELLINEN OPISKELU

Maisterikoulutuksissa opiskellaan työn ohessa. Kontaktiopetusta on keskimäärin yhtenä viikonloppuna kuukaudessa Seinäjoella, välillä työskennellään verkkoympäristössä. Vaasan yliopiston Kasvuyrityksen johtamisen maisterikoulutukseen oppilasrekrytointi on joka kolmas vuosi. Tampereen teknillisen yliopiston DI-muuntokoulutusta järjestetään tarpeen mukaan.  Taideyliopiston ja Tampereen yliopiston rytmimaisterikoulutuksen sisältöjä uudistetaan, seuraavan oppilasrekrytoinnin ajankohta on vielä avoin. https://www.facebook.com/sylvia.ucs.fi

Avoimien yliopistojen tutkintoväylillä voi opiskella tutkintoon kuuluvia opintoja ja hakea tutkinnon suorittamisoikeutta yliopistolta myöhemmin. Tutkintoväyliä on kauppatieteessä, terveystieteissä ja sosiaalityössä.