KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Yliopistokeskus tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä tutkimuksessa. Yhteistyöverkostoja on rakennettu erityisesti osaamisen painopistealueille, joita ovat

  • Agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut
  • Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
  • Hyvinvointi ja luovuus
  • Yrittäjyys ja kasvu

Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on käytännössä jokaisessa eri maanosassa, eniten kuitenkin Euroopassa. Yhteistyössä painotetaan ammatillista kehitystä ja asiantuntijuuden vahvistumista. Tieteenaloittaisen yhteistyön lisäksi yliopistokeskus kehittää koko toimintakonseptiaan ja toimintatapojaan hyödyntämällä kansainvälistä tietoa sekä kokemuksia.

Yliopistokeskus tukee kansainvälisen yhteistyön valmistelua ja laajentamista kehittämismäärärahalla, joka on yksiköiden sekä työntekijöiden haettavissa.