Muut koulutuspalvelut

  Tenttimispalvelu ja sähköinen tenttiminen

  

Seinäjoen yliopistokeskus tarjoaa yliopisto-opiskelijoille valvottuja tenttitilaisuuksia arkipäivisin (ma-pe)
sovittuna ajankohtana. Palvelu on tarkoitettu kaikille Etelä-Pohjanmaalla asuville yliopisto-opiskelijoille
riippumatta siitä missä yliopistossa he opiskelevat.
Palvelu on tarkoitettu myös avoimen yliopiston opiskelijoille. Palvelu on maksutonta.

Voit suorittaa yliopisto-opintoihisi liittyviä tenttejä Seinäjoella, jos ainelaitoksesi/tentaattorisi hyväksyy
tenttien suorittamisen.  

Tarkemmat ohjeet Sylvia-verkkopalvelussa


Sähköinen tentti

Seinäjoen yliopistokeskuksessa voi tenttiä Tampereen yliopiston kirjatenttejä myös sähköisesti.
Palvelu on tarkoitettu Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille sekä avoimessa yliopistossa opiskeleville.   

Tarkemmat ohjeet Sylvia-verkkopalvelussa


Graduttamo

Palvelu tarjoaa yliopisto-opinnoissaan viivästyneille opiskelijoille graduprosessia tukevaa ohjausta ja opintojen loppuunsaattamista edistäviä koulutuksia mm. tiedonhausta ja tieteellisestä kirjoittamisesta.  Lisätietoja leena.viitaharju (at) helsinki.fi, puh. 050-4151164 

Tarkemmat ohjeet Sylvia-verkkopalvelussa


Praktikum Center

Praktikum Center –hankkeen tavoitteena oli  kehittää toimintamalli, jonka avulla yliopistojen opiskelijat löytävät
jo opiskeluaikanaan maakunnan työmarkkinat harjoittelujaksoillaan tai opinnäyteyhteistyössä.

Vastaavasti alueen työ- ja elinkeinoelämälle tarjoutuu kanava yliopistoihin ja yliopisto-opiskelijoihin.

Lisätietoa hankkeen tuloksista:
leena.viitaharju(at)helsinki.fi, puh. 050 415 1164,
helena.etelaaho(at)uva.fi, puh. 029 449 8198
 

Korkeakoulukirjasto

Korkeakoulukirjasto on kaikille avoin. Kirjastosta löytyy kirjoja, lehtiä, e-aineistoja ja opinnäytetöitä. Kirjastossa on myös mm. atk-työpisteitä, työtiloja ja kopiokone, joita pääsee käyttämään kirjaston sääntöjen mukaisesti.

Linkki kirjaston sivulle

EpanetBlogitVideotUCS-lehti

TutkijahotelliSylviaTietoprovinssiPraktikum Center