Yliopistot

Seinäjoen yliopistokeskuksessa ovat mukana Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistot, Tampereen teknillinen yliopisto ja Sibelius-Akatemia. Näiden viiden yliopiston lähes kaksikymmentä laitosta osallistuvat yliopistokeskuksen toimintaan ja toimivat tietopohjana tutkimukselle, koulutukselle ja kehittämistyölle.

Emoyliopistojen lisäksi yhteistyötä tehdään muiden korkeakoulutoimijoiden kanssa. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys koordinoi Epanet -hanketta, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää laajaa avointa yliopisto-opetusta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus ovat solmineet sopimuksen, joka koskee yhteistyötä mm. infrastruktuurissa, tutkimuksessa, koulutuksessa ja kansainvälistymisessä.

EpanetBlogitVideotUCS-lehti

TutkijahotelliSylviaTietoprovinssiPraktikum Center